БАКБ изпреварва пазара с ръст на активите

Нетната печалба на банката се увеличава с 21% за година

БАКБ изпреварва пазара с ръст на активите
608 ~ 2 мин. четене
На фона на нисколихвена среда по кредити и отрицателни лихви на междубанковия пазар и по свръх резервите в БНБ, през изминалото тримесечие БАКБ АД продължи да отчита устойчив ръст на проходите от лихви. Това е в следствие на увеличение на кредитния портфейл.

Нетния лихвен приход расте с 16% спрямо първото тримесечие на 2017 г. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране при увеличение на депозитната база.

Ръста на броя на клиентите и техните трансакции водят и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни на банката със 17%.

Кредитният портфейл на БАКБ продължава тенденцията си на разширяване с основен двигател диверсифицирано кредитиране на корпоративни /МСП клиенти.  Увеличението от 15% за едногодишен период значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната - 7.4%.

Привлечените средства растат основно в частта на депозити на граждани с 14% на година, което е много над средното увеличение, отчитано за банковия пазар от 3%.

Нетната печалба на БАКБ е с 21% повече, спрямо същото тримесечие на 2017г. За ръста на печалбата на банката влияние оказва и поддържане на оперативните разходи въпреки значителното разрастване на броя на клиентите и техните  транзакциите.

Положителната динамика се запазва и при капиталовата позиция на банката – с ръст от  6% спрямо същото тримесечие на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния и портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост.

Пълните отчети на БАКБ АД за първото тримесечие, а също и доклад на ръководството са налични на интернет страницата на банката в секция „Връзка с инвеститорите“.

БАКБ АД финансови индикатори


Коментари: 0