Българите предпочитат заем от фирма, а не от близки

Парите развалят отношенията, смятат 43% от анкетираните в проучване

Българите предпочитат заем от фирма, а не от близки

Българите смятат, че „парите развалят отношенията“, като близо половината от тях (43%) предпочитат да вземат потребителски кредит от финансова институция, вместо от близки хора. Подобна е и ситуацията в Полша, където на финансовите институции се доверяват 47%. Чехите и словаците обаче предпочитат да решават финансовите проблеми в семеен кръг. Изводите са от изчерпателно международно проучване на дружествата ПРОФИ КРЕДИТ, проведено в Полша, Чехия, Словакия и България сред 4000 души възраст между 18 и 70 години..

Проучването изследва в дълбочина отношението на българите към взимането на средства назаем. От анкетираните сънародници, 41% казват, че взимат пари назаем единствено, когато това е абсолютно необходимо, а 28% избягват да го правят. От запитаните близо 20% споделят, че не взимат пари назаем, а едва 10% не изпитват притеснения да го правят редовно.

„Най-добрата корпоративна практика, когато компанията иска да предложи оптимално качество на услугата, е да се допита до самите клиенти. Проучването показва, че приятелите имат по-голяма тежест при обсъждането на личните финанси, отколкото финансовите консултанти. Затова и в четирите държави подготвихме и изпълняваме вече трети месец маркетинговата програма „Доведи приятел“, която продължава до края на юни. Познати сме с гъвкавия си подход и високото ниво на обслужване на клиентите и това е още един начин да демонстрираме лидерската си позиция на пазара на потребителски кредити“, сподели Александра Тодорова, маркетинг директор на ПРОФИ КРЕДИТ България.

Данните от изследването показват, че запитани към кого биха се обърнали при недостиг нафинансови средства, 47% от чехите и 45% от поляците посочват семейството, 39% от словаците дават същия отговор, а този процент е едва 28 при българите. При обсъждането на затруднения в семейния бюджет, от друга страна, цели 70% от гражданите на Чехия се консултират с член на семействотоза възможните решения, 67% от словаците и 64% от българите правят същото, докато процентът е най-нисък при поляците – 57%

Веднага след семейството, като доверен източник на финансови съвети се нареждат приятелите. Препоръка от тяхна страна е търсена от всеки осми гражданин на Полша, Чехия и България, както и всеки десети човек от Словакия. Българите са народът, който най-често взима заем от приятел – 29% от анкетираните споделят, че го правят. При другите народи този процент е по-нисък – 7% в Чехия, 8% в Словакия и14% в Словакия.

Изследването разкрива и нивата на финансова грамотност в четирите страни, която е най-ниска в България. На въпроса дали знаят как да проверяват статуса на своите задължения, по-малко от половината (49%) българи дават утвърдителен отговор. Преди тях се нареждат чехите (59%) и словаците (61%). С най-висока финансова култура са хората в Полша, където броят на хората, които знаят как да проверяват задълженията си достига 72%.

Въпреки че имат такива знания, едва 23% от българите проверяват своя статус на длъжник редовно, показва още проучването. В Чехия и Полша този процент е дори по-нисък – съответно 22% и 21%, а в Словакия е най-висок – почти 30%. 

Коментари: 0