Българите са най-недоволни от жилищата си

В целия Европейски съюз повече от половината от населението живее в къщи

Българите са най-недоволни от жилищата си
Българите са най-недоволни от условията в жилищата си в ЕС, сочи нов доклад на Евростат.По скалата от 0, което означава "съвсем недоволен"до 10 -  "напълно доволни", българите средно са класирали качеството условията в домовете си с 6. След България вторите и третите най-недоволни от жилищата си са латвийците и гърците с оценка 6.6. 
 
Като главен проблем се изтъква недостигът на място в домовете. 17.1% от европейците живеят в пренаселени жилища. В най-претъпканите апартаменти живеят румънците, унгарците, поляците и българите. 43.3% от българите не разполагат с достатъчно лично пространство в дома си. Най-висок е процентът в Румъния – 52.3% от румънците живеят в претъпкани жилища. 
 
Според методологията на Евростат едно жилище е прекалено малко в зависимост от това дали всеки от обитателите му над 18 г или съответно двойка разполага със собствена стая. 
 
В целия Европейски съюз (ЕС) повече от половината от населението живее в къщи (59.3%) , а 40% - в апартаменти, сочи доклад на Евростат за миналата година. Мнозинството от европейците живеят в собствени жилища или със собственици на жилища, а 29.9% са под наем. Най-много хора живеят в къщи във Великобритания и Хърватия, а най-малко – в Испания и Латвия. В България 56% от хората живеят в къщи, 43.7% - в апартаменти, а 0.4% от анкетираните са избрали друг тип настаняване. 
 
Най-скъпо да имаш дом през 2014 г. е било в Гърция, където 40.7% от населението е плащало повече от 40% от дохода си за жилище. 
 
Следват Германия (15.9% души плащат твърде скъпо за дом), Дания (15.6%), Холандия (15.4%) и Румъния (14.9%). Най-лесно си позволяват жилище е Малта и Кипър, където съответно по 1.6% и 4.0% от населението плаща твърде много за наем, ипотека и т.н. Следват Франция и Финландия. В България 12.9% от анкетираните заявяват, че плащат повече от 40% от дохода си за дома си. 
 
Най-много европейци разполагат със собствено жилище в Румъния – 96.1%, Словакия (90.3%), Литва (89.9%), Хърватия (89.7%) и Унгария (89.1%).  Сравнително висок е процентът на българите, които живеят в свое жилище – 84.3%, под наем са 15.7%. 
Коментари: 0