Българите са изговорили над 20 млрд. минути по телефон през 2019 г.

Българите са изговорили над 20 млрд. минути по телефон през 2019 г.

Снимка: Колаж/Unsplash

1056 ~ 2 мин. четене
Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Потребителите в България са отделили над 20 млрд. минути в телефонни разговори през 2019 г. – общо в мобилната и фиксираната мрежа. Това става ясно от Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), предоставен за преглед на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Във фиксираната мрежа обемът изходящи разговори възлиза на общо 549.88 млн. минути, докато в мобилната – на почти 19.59 млрд. минути. Повикванията от стационарни телефони намаляват с 13.6% на годишна база, а от GSM-и растат с 1.1% макар и с по-бавен темп спрямо 2018 г.

Потреблението все повече излиза извън...

... рамките на собствената мрежа и при фиксираната, и при мобилната. Това според КЗК е знак за подобряване на конкуренцията в телекомуникационните услуги.

Тъй нареченият on net трафик, или обажданията към абонати на един и същи оператор, във фиксираната мрежа намалява до 40%. Това е „индикация за наличие на по-изгодни условия за повиквания към други мрежи, най-вече мобилни“. 

Делът на on net трафика в мобилна мрежа през 2019 г. се свива до 56%, което още веднъж потвърждава, че се подобряват условията за разговор извън собствената мрежа.

Фиксирана мрежа 

2019 г. е поредната година на спад в броя на фиксираните телефонни постове. Общият спад през миналата година в сравнение с 2018 г. възлиза на 13.2%, което е с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение с намалението през 2018 г. спрямо 2017 г. (13.5%). 

Предприятията, които предоставят фиксирана телефонна услуга към края на 2019 г., са общо 28. Става дума както за телефони от Националният номерационен план, така и за публични телефонни кабини. Водещите доставчици са „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК), „А1 България“ ЕАД (А1) и „Теленор България“ ЕАД (Теленор). 

БТК продължава да има най-голям пазарен дял на база фиксирани телефонни постове (60.2%), но отбелязвайки намаление с 0.5 процентни пункта спрямо 2018 г. А1 държи 24.5%, като тя обаче бележи ръст от 0.8 процентни пункта. При Теленор за едногодишния период се отчита минимално намаление с 0.1 процентни пункта до 13.4%.

Що се отнася до компаниите, доставяли услуги в... 

...мобилната мрежа...

...те остават същите четири, както и по-рано – това са А1, Теленор, БТК и „Булсатком“. 

А1 продължава да има най-голям пазарен дял на база брой абонати с 38.5% пред Теленор с 33.4%, докато по приходи двата оператора са с разменени позиции, като лидер е Теленор с 41.2% пред А1 с 33.7%. 

БТК е на трето място по пазарен дял с 28.1% на база абонати и 25.2% на база приходи. Пазарният дял на „Булсатком“ е символичен.

„Видно от представените данни за измененията в пазарните дялове на мобилните предприятия през 2019 г. тези изменения не са достатъчно големи, за да доведат до пренареждане на позициите им в сегмента спрямо предходната 2018 г.“
Подкрепи Economic.bg