България е 7-ма в ЕС по дял на ВЕИ от общата електроенергия

Страната ни изпреварва икономики като Германия, Дания, Чехия, Белгия, Италия, Испания и Холандия

България е 7-ма в ЕС по дял на ВЕИ от общата електроенергия
Със 7.24% дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) от общата електроенергия България се нарежда на седмо място по този показател сред страните членки на ЕС, сочат данните от ООН. Страната ни изпреварва икономики като Германия, Дания, Чехия, Белгия, Италия, Испания и Холандия.

На първо място сред членовете на Блока е Швеция, където делът на ВЕИ от общото потребление на електроенергия е 32.11%. На второ място след Швеция се нарежда Финландия с 18.82% Третата позиция е за Австрия, чийто дял на възобновяемата енергия възлиза на 9.74%.

Целите за устойчиво развитие на ООН са зов за възможно най-бързо действие чрез драстично понижаване на количествата емисии парникови газове, като по този начин бъде намален или дори премахнат рискът за влошаване на глобалното затопляне и се подобри образованието и разбирането на климатичните промени и адаптацията към тях.

Мониторингът за налагането на схемата на ООН, свързана с 13-те цели за устойчиво развитие в рамките на Европейския съюз (ЕС), се фокусира върху напредъка, постигнат от отделните страни членки по отношение на климатичната миграция, въздействието на климатичните промени и подпомагането на действията в борбата със затоплянето.
Коментари: 0