България е от най-добрите изпълнители на договори по еврофондове

Страната изостава значително при договорените и платените средства по програмите за развитие на селските райони рибарството

България е от най-добрите изпълнители на договори по еврофондове

10 години след присъединяването си към Европейския съюз България продължава да извлича ползи от европейските фондове. Опитът, натрупан през първия програмен период (2007 - 2013 г.), се доказа като ключов фактор в осигуряването на по-добра програма и управление на проектите. Това се посочва в проучване на KPMG в България. Компанията е направила сравнителен анализ на изпълнението на еврофондовете в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Данните от проучването показват, че от всички страни в ЦИЕ България е сред първите три по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, на Европейския социален фонд и на Кохезионния фонд. Страната ни е постигнала 32% договаряне в края на 2016 г. Другите топ изпълнители са Естония, която е първа с 47% и Унгария, която е втора с 45% към края на миналата година.

Като цяло през първите три години от настоящия програмен период България е демонстрирала добри резултати в изпълнението на европейските фондове в сравнение със същия период на предишния програмен период (2007 - 2013 г.). Изпълнението на Европейските структурни фондове показва постепенно ускоряване на договарянето. Степента на разплащане е 7%, а сертифицирането от Европейската комисия е 3.5%, което е средното равнище в сравнение с останалите държави от ЦИЕ.

От гледна точка на договорените и платените средства по програмите за развитие на селските райони рибарството обаче България изостава значително от другите страни, особено по изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) – 0% в края на 2016 г.

Добра практика, установена от проучването на KPMG, е прилагането на финансови инструменти чрез приемането на Оперативната програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020. Въпросната програма е насочена към подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране чрез комбинацията от Европейския фонд за регионално развитие и друго финансиране от ЕС чрез Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME) и програмата „Хоризонт 2020“.

Коментари: 0