Все повече фирми се притесняват от фалит заради забавени плащания

Страната ни се намира под средния праг за Европа по събираемост на вземанията

Все повече фирми се притесняват от фалит заради забавени плащания

Снимка: Economic.bg

2489 ~ 2 мин. четене
Автор: Вероника Тонева
България следва общоевропейската положителна тенденция на намаляване на процента на междуфирмената задлъжнялост. Това стана ясно на пресконференция, организирана от колекторската агенция EOS, която за 11-ти път провежда проучване „Навици на плащане в Европа“. В анкетата са участвали над 3400 компании от 17 държави, включително и България.

Все още обаче страната ни се намира под средния праг за Европа по събираемост на вземанията.
Българският бизнес обаче е на първо място в Европа по опасения от фалит заради просрочени вземания, сочи още проучването. 26% от компаниите у нас чувстват оцеляването си застрашено заради несъбраните в срок плащания, като делът им нараства с два процентни пункта спрямо миналата година.

Изпълнителният директор на ЕОС България и председател на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова уточни, че ако вземанията не са събрани в рамките на първите 9 месеца от датата на падежа, след това е много трудно и почти невъзможно да се случи.

"Близо 60% от компаниите отчитат, че заради просрочени плащания намалява тяхната печалбата", заяви Миткова. Другият основен ефект, който отчитат от ЕОС е ограничение на инвестициите (27%), съкращаване на служители и ненаемане на нови.

Според проучването причините за забавяне при плащането са ниската финансова грамотност и неумение за управление на собствен бюджет. Миткова уточни, че у нас над 44% от компаниите ползват услугите на колекторски фирми, за да събират своите вземания, като благодарение на тях за миналата година са събрани 11.1% от оборота на компаниите. „Това поставя България на първо място в Източна Европа“, коментира Райна Миткова.

76% от издадените фактури у нас се плащат в уговорения срок (при средно 78% за Източна Европа и 74% за България през 2017 г.), 20% се плащат със закъснение (при 22% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2017 г.).

Средно плащанията у нас се забавят с 18 дни, като за Европа те са 20 дни. Най-редовните и първенци в класацията по събираемост на вземанията са Германия, Дания и Франция.
Подкрепи Economic.bg