България става по-добра в усвояването на еврофондовете

За 2015 г. са усвоени 77,45%, при 67,4% в края на 2014 г.

България става по-добра в усвояването на еврофондовете

Снимка: БГНЕС

240 ~ 2 мин. четене

България отчете ръст от 10% при усвояването на еврофондовете за първите пет месеца на годината за първите пет месеца на 2015 г. Това показа справка на Дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" при МС, предаде БГНЕС.

Към 31 май 2015 г. данни показват, че са усвоени 77,45% при 67,4% в края на 2014 г. Независимо от доброто темпо на усвояване, то няма да е достатъчно, за да може страната ни да успее да използва повече от около 85% от общия финансов ресурс за стария програмен период.

Основната причина за постигнатия висок процент на изпълнението на оперативните програми се дължи на факта, че в момента приключват по-голямата част от проектите, които са финансирани в рамките на първия за страната ни програмен период, който ще завърши в края на настоящата година. Данните на Управляващите органи, опериращи с европейските средства, показват, че значителното ускоряване на усвояемостта на фондовете започва в средата на 2013 г., а темпото се запазва и до момента.

Едногодишното спиране на финансирането по Оперативна програма "Околна среда" почти не се е отразило върху цялостния резултат, макар, че загубите в края на годината по програмата за екология се очаква да бъдат най-големи. Опит за наваксване има и при Оперативна програма "Регионално развитие". А Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е първата, която в края на май месец 2015 г. вече преминава границата от 90% усвояемост от полагащия й се бюджет. В момента по ОПРЧР са усвоени 91,22%, докато в края на декември процентът на изпълнение е бил 83,10.

Данните за получените траншове от ЕС по фондовете към края на месец май 2015 г отбелязват напредък в изминалите пет месеца:

-     ОП Транспорт - 78,35 % /напредък - 5,37%/

-  ОП Околна среда - 59,69 % /напредък - 20,29%*/

-  ОП Регионално развитие - 71,09 % /напредък - 12,05%/

-  ОП Конкурентноспособност - 83,92 % /напредък - 3%/

-  ОП Техническа помощ - 77,67 % /напредък - 11,58%/

-  ОП Развитие на човешките ресурси - 91,22 % /напредък - 8,12%/

-  ОП Административен капацитет - 80,32 % /напредък - 7,38%/

Земеделски и рибарски фондове - 82,08 % /напредък - 9,71%/

Общо за европейските фондове - 77,45% /напредък - 10,05%/

*Високият процент по ОПОС се дължи на възстановените от ЕК средства за по-голям период от време.

Данните не отразяват финансовите корекции, които са били наложени заради нарушения и грешки при усвояването на еврофондовете.Подкрепи Economic.bg