Български екопроект спечели европейската награда „Натура 2000“

Шест български проекта бяха отличени измежду 24 финалисти

Български екопроект спечели европейската награда „Натура 2000“

Българският екопроект "За Балкана и хората" спечели европейската награда "Натура 2000" за социално-икономически ползи за 2016г., съобщи представителство на Европейската комисия в България.

Проектът получава отличието заради това, че показва, че опазването на природата и икономическото развитие на селските райони са взаимосвързани. Той помага на земеделските стопани и на микро и малки предприятия от Стара планина да продават продуктите си на пазара, както и да популяризират екотуризма. „За Балкана и хората“ е изготвен от обединени неправителствени организации.

В него е въведена и схема за плащане за екосистемни услуги, която гарантира, че опазването на важни пасища и водни екосистеми носи икономически ползи на местните предприятия. 

Всяка година с „Натура 2000“ се отличават важни постижения, допринесли за опазването н околната среда в ЕС. Чрез инициативата се повишава и осведомеността за това, което се прави в областта на зашитата на природата. Това е в полза на качеството на живот на гражданите, както и за икономиката, от която зависи техния просперитет.

Проект за опазване на малката белочела гъска, също с участие от България, спечели наградата в категорията за трансгранично сътрудничество и изграждане на контакти, предаде Фокус. Измежду 24 финалисти бяха избрани за победители шест проекта от България, Латвия, Испания, Обединеното кралство и трансгранични проекти от Белгия и Франция, както и от Гърция, България, Унгария, Финландия и Норвегия.

Коментари: 0