Български фирми ще получат заеми за общо 210 млн. лв. при облекчени условия

Гаранцията за финансирането е предоставена по европейската програма COSME от Европейския инвестиционен фонд

Български фирми ще получат заеми за общо 210 млн. лв. при облекчени условия

210 млн. лв. под формата на кредити при преференциални условия и изисквания за кредитно обезпечение ще бъдат предоставени на български стартиращи, малки и средни компании.

Средствата ще бъдат разпределени от „Уникредит Булбанк“, която подписа с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) споразумение за увеличаване на кредитирането на малки и средни предприятия (МСП). 50% от кредитния риск на предоставяните инвестиционни и револвиращи оборотни кредити ще бъде гарантиран по силата на програма COSME.

Гаранционна схема COSME е подходяща за всички малки и средни предприятия, работещи в широк спектър от икономически сектори. Фокус в програмата са и стартъп компании, които са в начален етап на развитие и се нуждаят от финансиране за своята дейност чрез конвертируем заем.

Гаранционното споразумение ще ни даде възможност за допълнителна подкрепа на българския малък и среден бизнес. Този бизнес сегмент се адаптира по-добре към променящите се пазари, притежава голяма и креативност и гъвкавост и допринася значително за цялостната икономическа среда. Смятаме, че с партньорството ще стимулираме предприемачите да развиват нови проекти не само на местни, но и на други европейски пазари“, коментира при подписването с ЕИФ, Теодора Петкова, председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“.

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилберт от своя страна коментира, че рамковото гаранционно споразумение ще подобри условията в приблизително хиляда малки и средни компании, които търсят финансиране на техните бизнес планове. „Споразумението ще засили конкурентоспособността на МСП-тата, които са най-важният сегмент от българската икономика, двигател на икономическия растеж и разширяването на работни места и иновации“, каза Джилберт.

Настоящото споразумение за финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Коментари: 0