Банките със 795 млн. лева печалба за 9-месечието

Депозитите надминават 72 млрд. лева

Банките със 795 млн. лева печалба за 9-месечието

Снимка: Стоян Йотов

Печалбата на банковата система за деветмесечието на 2015 г. е 795 милиона лева. Това е със 194 млн. лева повече (около 30%) спрямо година по-рано, показват данните на БНБ.

Основна предпоставка за подобрената доходност на годишна база са понижените разходи за лихви. Кредитните институции отчитат и по-големи приходи от такси и комисиони, както и по-малки разходи за обезценка. 

През периода е регистрирано слабо намаление на брутния размер на необслужваните кредити и аванси , като в края на септември те възлизат на 10 822 млн. лв. 

В края на септември общият размер на депозитите достига 72.4 млрд. лв. През тримесечието най-голямо абсолютно нарастване е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв.). Ресурсът от домакинства се увеличава с 502 млн. лв., а този от други финансови предприятия – с 235 млн. лв. През тримесечието няма съществена промяна в резидентната и във валутната структура на депозитите.  
Коментари: 0