Банките в ЕС ще трябва да търгуват деривати в блока след Брекзит

Дериватната индустрия и британското правителство призоваха Брюксел да осигури еквивалентно решение, за да не се получава сблъсък на интереси

Банките в ЕС ще трябва да търгуват деривати в блока след Брекзит

Снимка: Pixabay

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

От януари 2021 г. банките в Европейския съюз ще трябва да използват платформи в рамките на ЕС за търговия с финансови деривати, съобщава Европейският надзорен орган за ценни книжа и пазари (ESMA), цитиран от Reuters.

Това решение може да доведе до сериозно ограничаване на лондонската търговията, където е най-големия център за търговия с деривати в света.

ESMA определя т. нар. "задължения в ЕС за търговия с деривати" (DTO), след като Великобритания напусне окончателно Европейския съюз на 31 декември 2020 г.

Регулаторът заяви, че това задължение няма да се промени спрямо първоначалната политика, която беше определена миналата година. Това означава, че инвеститорите от ЕС ще трябва да използват платформи за суапове в рамките на единния пазар или базирани в държава извън съюза, на която вече е предоставена "еквивалентност", или разрешение за подобна дейност, каквото е например, разрешението за финансовите пазари на САЩ.

Така клоновете на европейските банки в Лондон са изправени пред противоречивите изисквания на ЕС и Великобритания относно това къде да търгуват деривати.

"ESMA признава, че този подход създава предизвикателства за някои контрагенти от ЕС, особено за клонове в Обединеното кралство на европейски инвестиционни посредници. Въпреки това ESMA счита, че контрагентите от ЕС могат да изпълнят своите задължения по DTO, като търгуват на местата за търговия в ЕС или на допустимите места за търговия в трети страни. Това положение е преди всичко следствие от начина, по който Великобритания е избрала да приложи задължението за търговия с деривати", посочва Европейският надзорен орган за ценни книжа и пазари.

Дериватната индустрия и британското правителство призоваха Брюксел да осигури еквивалентност, за да се избегне сблъсък по отношение на конфликти със задължението за търговия на деривати или да се въведе бързо правно заобикалящо решение.

"Въз основа на настоящата правна рамка и при липсата на решение за еквивалентност от Европейската комисия, ESMA не вижда място за предоставяне на по-различни насоки", поясняват от надзорния орган.

Коментари: 0