БДЖ ще трябва да продава билети и във влаковете

ЕС задължава държавите членки да обособят и места за велосипеди в купетата

БДЖ ще трябва да продава билети и във влаковете

Снимка: Economic.bg/Архив

Пътниците ще имат право да закупуват билет във влака, ако няма достъпна алтернатива за предварително покупка. Това е едно от новите правила, които днес Съветът на ЕС гласува с цел повишаване на правата на пасажерите в железопътния транспорт. В момента във влаковете в България се продават само "наказателни" билети с по-висока цена, отколкото се продават на гише.

Сред останалите промени са по-добро предоставяне на информация, обучение на персонала и по-ясни правила относно обезщетенията за изгубено или повредено оборудване за придвижване.

За да се насърчи екологосъобразната мобилност, пътниците ще бъдат улеснени да превозват велосипедите си във влака. Железопътните предприятия ще бъдат задължени да инсталират места за превоз на велосипеди, а пътниците ще бъдат информирани за наличния капацитет. Според общото правило във всеки влак ще има най-малко по четири места за транспортиране на колела. 

След консултации с обществеността железопътните предприятия могат да решат да включат различен брой места въз основа на вида на услугата, размера на влаковата композиция и предвижданото търсене за превоз на велосипеди. Държавите членки могат да определят и по-голям брой, ако има достатъчно търсене на услугата.

Изискванията за места за превоз на велосипеди ще се прилагат, когато железопътно предприятие поръчва нов подвижен състав или извършва основна модернизация на по-стария.

Какво ще се промени още за пътниците?

От 2023 г. правото на получаване на помощ при качване и слизане от влак на хора с увреждания ще се прилага за всички регионални влакове и влакове на дълги разстояния в ЕС, при условие че на гарата има дежурен обучен персонал.

Железопътните дружества ще бъдат насърчавани да увеличат своето предлагане на директни билети. Това са единични билети, които са валидни за последователни отсечки от пътуването и гарантират правото на пренасочване и обезщетение в случай на закъснения или пропуснати връзки. Директните билети ще бъдат задължителни, ако осигуряващите връзката влакове се експлоатират от едно-единствено железопътно предприятие, например когато пътуването включва връзка между регионален влак и влак на дълги разстояния.

Пътниците трябва да бъдат ясно информирани дали билетите, закупени в рамките на една търговска сделка, представляват директен билет. В противен случай железопътната компания ще носи отговорност така, сякаш тези билети са директни.

Новите правила ще изяснят и разширят защитата в случаите, когато пътниците се нуждаят от пренасочване до крайния пункт на пристигане. Железопътният оператор ще трябва да се опита да пренасочи пътника при всички обстоятелства, включително в случаи, изискващи алтернативни видове транспорт. Ако операторът не успее да съобщи на пътника наличните възможности в рамките на 100 минути, пътникът може да използва алтернативен обществен сухопътен транспорт по своя инициатива и железопътната компания трябва да възстанови необходимите разходи.

Минималното обезщетение в случай на закъснение остава непроменено (25% от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути и 50% от цената на билета за закъснение от 120 минути или повече).

Настоящият регламент е важна стъпка напред по отношение на достъпа на лица с намалена подвижност до железопътни услуги. Управителите на инфраструктура и железопътните предприятия ще трябва да се адаптират и постепенно да направят железопътните услуги достъпни за всички. Друг пробив в този регламент е задължението за осигуряване на места за превоз на велосипеди във влаковете, които обикновено не са в състояние да предлагат услуги от врата до врата. Интегрирането на екологосъобразни видове транспорт ще подобри мобилността на пътниците и ще увеличи привлекателността на железопътния транспорт", каза Педро Нуно Сантош, министър на инфраструктурата и жилищната политика на Португалия, която в момента е председател на Съвета на ЕС.

Днешното гласуване означава, че Съветът е приел позицията си на първо четене. Сега правният акт трябва да бъде потвърден от Европейския парламент на второ четене, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС. Преразгледаният регламент ще влезе в сила двадесет дни след публикуването му. Той ще започне да се прилага две години по-късно, с изключение на изискванията за местата за велосипеди, които ще започнат да се прилагат четири години след влизането в сила на регламента.

Коментари: 0