БДЖ обновява 2 теснолинейни локомотива с 4 млн. лв.

Днес изтича срокът за получаване на оферти, след модернизацията машините трябва да придобият техническите параметри на нови

БДЖ обновява 2 теснолинейни локомотива с 4 млн. лв.

Снимка: Wikipedia

В 16.45 часа днес изтича срокът за подаване на оферти за обявената от  „БДЖ – Пътнически превози“ (БДЖ-ПП) обществена поръчка за модернизация на теснолинейни локомотиви, серия 77, както и за обучение на 5 машинисти и 5 техници за тях.

Прогнозната стойност на поръчката е 4.03 млн. лв.

Любопитното в случая е, че никъде от обявлението на поръчката не става ясно колко точно локомотива трябва да бъдат обновени, въпреки че цената за това е фиксирана: „Извършване на модернизация на дизел-хидравлични локомотиви, серия 77000, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ в съответствие с техническите условия…“, а прогнозната обща стойност, заедно с обучението на 10-те души персонал, е 4 029 010 лв. без ДДС.

Едва в т. ІV на публикувания проект на договор е записано, че общата стойност се формира от ремонта на два локомотива плюс обучението на персонала. Никъде – нито в обявлението, нито в проекта на договор фигурират номерата на двете машини, серия 77, които трябва да бъдат обновени. А това би било необходимо, тъй като БДЖ-ПП разполага с 4 теснолинейни локомотива, серия 77. Те са произведени в Румъния и доставени у нас през 1988 г. Всъщност закупените локомотиви, серия 77, са били 10, но в средата на 90-те години 5 от тях са продадени, а през 2004 г. един е бракуван. Машините обслужват най-красивата линия на Балканите - неелектрифицираната теснолинейка Септември – Добринище.

Модернизацията включва замяната на дизеловите двигатели на машините с нови, подмяна на цялата електрическа инсталация на локомотивите с нова, подмяна на цялото осветление с LED, монтиране на климатици, замяна на контролните уреди и скоростомерна инсталация със съвременни, монтиране на камери и пр. Изискванията към скоростомерната инсталация е да съхранява данни за скорост на движение, изминато разстояние, престой и пр. в течение на 60 календарни дни. В крайна сметка изискването на БДЖ-ПП е ремонтираните локомотиви за възстановят техническите параметри, с които са били закупени като нови преди 32 години.

Основният заподозрян, който се очаква да подаде оферта до края на деня, е единственият завод у нас за производство на нови и за ремонт и поддръжка на стари локомотиви – русенският „Експрес сервиз“.

Според осведомени участието на фирми, свързани със завода производител FAUR в Букурещ, е малко вероятно, тъй като цената от 1 млн. евро за обновяването на всеки от двата локомотива не е икономически изгодна за тях при поставените сериозни изисквания на БДЖ-ПП към модернизацията им.

Срокът за извършване на обновяването на двете машини е 27 месеца от датата на подписване на договора, става ясно още от проекта на договор. Следователно БДЖ-ПП ще има два почти нови теснолинейни локомотива за линията Септември – Добринище най-рано към есента на 2022 г.

Коментари: 0