Безкомпромисното качество на „Евро Алианс Инженеринг“

Компанията съществува от 1991 г. и първият ѝ обект е метрото в Мюнхен

Безкомпромисното качество на „Евро Алианс Инженеринг“

„Евро Алианс Инженеринг“ е българска строителна група, специализирана в областта на подземното и геотехническото строителство. Имаме офиси в България, Германия, Испания и Сърбия.

„Евро Алианс Тунели“ съществува от 1991 г. и първият ни обект беше метрото в Мюнхен. До 2004 г. основно работехме в Германия, Австрия и Испания. През годините придобихме компании с опит, което разшири нашия спектър от професионални възможности. Ние сме компания, която изпълнява основно т. нар. ниско строителство, под нулата. Освен това фундираме мостове, правим язовирни стени и имаме технология за закотвянето им в скатовете.

Един от най-значимите и най-трудните ни обекти е метростанция „Сердика“ в София. Правим метростанцията на „Орлов мост“, тя е много сложно съоръжение на минус 25 метра, а тунелите са със сечение от 230 кв. м. Направихме и пешеходен тунел от около 100 м, който минава под реката и е връзка към спирката на „Цариградско шосе“.

Имаме доказан опит в:

Тунелно строителство – „Евро Алианс Тунели“ АД е изградило над 120 км тунели и има близо двадесетгодишен опит в този вид дейност.

Геотехнически съоръжения – „Евро Алианс Геотехника“ АД е повече от 50 години водещото предприятие в сферата на геотехническите съоръжения в България.

Продукция от стомана - Произвеждаме стоманени конструкции от всякакъв вид. Произвеждаме сложни носещи конструкции.

Проектиране - В групата функционира проектантско бюро и всяко запитване за оферта, придружено със съответния проект, се проверява от висококвалифициран проектантски екип.

Инженеринг - Реализираме инвестиционни и модернизационни проекти от различен вид, сложност и размер.

Укрепване на свлачища - „Евро Алианс Геотехника“ АД има над 50-годишен опит в укрепването на свлачища и провеждането на противоерозионни мероприятия като превантивни мерки или в аварийни и бедствени ситуации.

Язовирни стени и бентове - Вече 20 години правим строителство и саниране на язовирни стени, бентове, водни каскади и други хидротехнически съоръжения.

Изграждане на пристанища – Обединихме дългогодишния си опит и най-новият ни продукт е строителството на пристанища и пристанищни съоръжения до ключ.

 

Инж. арх. Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на “Евро Алианс Инженеринг” АД:

Нашият опит в чужбина ни научи на безкомпромисно качество, което се постига с висококвалифицирани работници, с перфектна технология и сложна техника.

Текстът е част от книгата "Успешните компании".

Коментари: 0