Безработицата в страната с лек ръст

През октомври са регистрирани 258 223 безработни лица

Безработицата в страната с лек ръст

258 223 безработни лица са регистрирани в бюрата по труда в края на октомври. Спрямо септември те нарастват с 2 757 лица. На годишна база, в сравнение с октомври 2015 г., безработните са значително по-малко – с 54 692 лица, а спрямо края на декември 2015 г. намалението е със 70 698 лица.

Равнището на безработица през октомври прекъсва осеммесечния си спад и леко нараства с 0.1 пункта спрямо септември до 7.9%. Нарастването е в резултат на приключване на лятната сезонна заетост, като най-съществен ръст на новорегистрирани безработни се отбелязва в областите Бургас и Варна. Сезонното нарастване на регистрираната безработица през октомври тази година спрямо септември обаче е три пъти по-малко от нарастването през същия период на миналата година. В сравнение с октомври 2015 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.6 процентни пункта.

Общо 21 124 безработни лица са постъпили на работа през октомври. От тях 17 629 са на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 3 495 безработни, от които 2 286 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 209 безработни лица.

Заявени са 15 166 свободни работни места на първичния пазар, от които частният сектор е обявил 10 982, които са 72,4% от всички заявени свободни работни места през месеца. В сравнение с октомври миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 3 313.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост (5 157 места); търговията (2 631 места); административните и спомагателните дейности (1 094 места); хотелиерството и ресторантьорството (972 места); строителството (912 места); образованието (684 места); държавното управление (633 места); операциите с недвижими имоти (575 места); транспорта (482 места); финансовите и застрахователните дейности (450 места) и др.

Коментари: 0