Бизнесът иска такса смет да зависи от количеството отпадъци

Мярката ще доведе до намаляване на замърсяването, смятат от БСК

Бизнесът иска такса смет да зависи от количеството отпадъци
564 ~ 1 мин. четене

Бизнесът иска определянето на такса „битови отпадъци“ да бъде на база количество, а не въз основа на отчетната стойност или активите на фирмите. Позицията на работодателските организации беше обсъдена днес между министърът на околната среда и водите Нено Димов и изпълнителният председател на Българската стопанска камера (БСК) Божидар Данев.

В момента т.нар. такса „смет“, която се плаща на общините, се налага съобразно големината и данъчната оценка на имотите. България е единствената страна в Европа, в която таксата за битови отпадъци се определя спрямо стойността на активите, посочи Божидар Данев. 

Въпросът е обсъждан с Министерство на финансите и вече има разработен проект на промени в Закона за местните данъци и такси, с който се въвежда нова методология за определяне на таксата спрямо количествата изхвърлени отпадъци. Според  Данев това ще доведе до намаляване на замърсяването и ще стимулира потребителите да изхвърлят разделно. От работодателската организация настояха също за въвеждане на принципа за разходноориентирани такси за услугите по третиране на отпадъците.

От организацията очакват екологичното министерство да подкрепи внасянето и приемането на изменение на Закона за местните данъци и такси до средата на тази година, така че да стане възможно новата методика за определяне на такса „смет“ да влезе в сила от началото на следващата година. За повече публичност на информацията от общините относно количествата битови отпадъци и събраните такси по видове потребители – граждани, предприятия, частни, държавни и общински дружества, призова Данев.

Коментари: 0