Бизнесът на светло прави играта по-честна

На всеки разход, свързан с успешното развитие на компанията, ние гледаме като на инвестиция

Иван Папазов, председател на Съвета на директорите на Винпром Пещера:

Бизнесът на светло прави играта по-честна


Г-н Папазов, защо подкрепяте кампанията „Бизнес на светло”?

„Винпром Пещера” винаги е държала на точните и ясни правила на работа, което се оказа ключово за постигането на днешните успешни позиции на компанията в България и в чужбина. За съжаление обаче, това не важи за близо 1/3 от бизнеса у нас, който продължава да функционира в сферата на сивата икономика. Освен чисто социалните отражения, високият процес нерегламентирани практики изкривяват конкурентната среда и демотивират фирмите да инвестират в нови проекти и в своите служители.

Убеден съм обаче, че бизнесът на светло прави играта по-честна. Затова трябва да се полагат системни усилия от всички икономически субекти, заедно със синдикатите, работодателите и държавата. Своя принос или по-скоро пример за добро корпоративно управление, трябва да дават и големите компании, лидерите, като „Винпром Пещера”, защото на практика тежестта на сивата икономика се прехвърля върху добросъвестните фирми и всички ние – и като граждани, и като работодатели плащаме нейната сметка.

Можете ли да дадете пример за добри бизнес модели и практики, които вашата компания е въвела?

Във „Винпром Пещера” работим с ясни показатели за измерване на ефективността за свършената работа. Това дава на нашите служители спокойствие и увереност при изпълнението на ежедневните задачи, че компанията ги оценява и подкрепя.  Много държим и на системата си за работа с подизпълнители и партньори, на спазването на крайните срокове, на плащането на време и т.н. Коректни сме и по отношение на плащанията към бюджета. Преди всичко, обаче, инвестираме в развитието на човешкия капитал, защото екипът е сърцето на нашата компания. Те са моят отбор и аз винаги ще играя за тях. Затова насърчаваме хората в тяхното кариерно развитие, финансираме обучения в чужбина и внедряваме наученото. Вратата ми е винаги отворена за добрите идеи. Разработили сме и вътрешна програма за подобряване на работата, в която всеки може да дава предложения.

Разход или инвестиция е въвеждането на тези добри практики? Може ли да се говори за възвръщаемост на инвестицията?

На всеки разход, свързан с  успешното развитие на компанията, ние гледаме като на инвестиция. Точната възвръщаемост е въпрос на цифри, които са в приоритетите на финансовата дирекция, но фактът, че за 17 години от малка фирма с двайсетина служители, днес сме лидер в производството на вина и високоалкохолни напитки и продаваме на повече от 40 пазара в целия свят, доказва, че всички наши усилия в тази посока са си стрували.

Защо е важно да осигурявате вашите служители върху пълния размер на доходите?

Да си лидер в даден бранш носи освен привилегии и отговорности –да си лоялен и коректен и като работодател, и като данъкоплатец. Затова плащането на осигуровки върху реалните доходи е от ключово значение. Пряко е свързано с бъдещите социални плащания, които работникът ще получи като пенсии, за жените – майчинство, обезщетения и т.н. Но по-важното е, че показва отговорността на компанията към екипа и стандарта, който тя се стреми да спазва и налага. Затова се радвам се, че един от големите успехи на „Винпром Пещера” е именно налагането й като сигурен и надежден работодател. От друга страна, като сериозен играч в търговията с акцизни стоки, бюджетът разчита на нас.

Смятате ли, че са нужни законови промени, които допълнително да ограничат ефектите на сивия сектор? Ако да, какви?

Имаме добра законодателна рамка, но има още какво да се желае по отношение на нейното прилагане и контрол. Държавата трябва да прави така, че правилата да се прилагат еднакво за всички фирми - и за малките, и за големите участници на пазара. Конкретно в нашия бранш, извън фокуса на контрол като че ли остават голям брой играчи в сивия сектор, които заобикалят нормативните и професионални норми. Това положение създава неадекватна конкурентна среда на националния пазар и води до сериозна загуба на приходи от акциз, ДДС и осигуровки в хазната. И най-важното – позволява на пазара да циркулират продукти опасни за човешкото здраве.  Но усилия трябва да се полагат и от самите компании и вместо да се търсят вратички за заобикаляне на закона, да се инвестира във внедряването на добри практики.  


Коментари: 0