Близо 3 млрд. лв. са предвидени за финансиране на земеделието през 2020 г.

Над 2.5 млрд. лв. от тях са за сметка на ЕС

Близо 3 млрд. лв. са предвидени за финансиране на земеделието през 2020 г.

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

968 ~ 1 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Министерският съвет утвърди годишните разчети за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. Планирани са общо 2.89 млрд. лв. за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2.63 млрд. лв. са за сметка на ЕС и 265.7 млн. лв. са от националния бюджет.

За развитие на селските райони са предвидени 843.5 млн. лв. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 298.9 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

По схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други, са определени 1.5 млрд. лв.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 61 млн. лв.

За пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми и други схеми са предвидени 128 млн. лв.

Коментари: 0