БНБ определи 10-те системно значими банки в България

Те вече са представени и са одобрени от европейските надзорни органи

БНБ определи 10-те системно значими банки в България

На свое заседание, проведено на 4 ноември, Българската народна банка определи кои са десетте банки в България, които ще се разглеждат като „системно значими институции“. От обявлението се вижда, че става въпрос за десетте най-големи банки в страната – 7 чуждестранна собственост и 3 български (включително държавната ББР).

Финансовите институции са определени на база критериите на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган. Банките също така вече са представени и одобрени от пред Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

УС на БНБ определи и ниво на буфер за тези системно значимите банки на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции.

Коментари: 0