БНБ ще печата евро банкноти

Европейската централна банка е дала акредитация за това

БНБ ще печата евро банкноти
1884 ~ 1 мин. четене

Печатницата на Българската народна банка (БНБ) ще печата евро бакноти. Дружеството „Обертюр Фидюсиер“ АД, в което акционери са БНБ и френското Oberthur Fiduciaire SAS, е получило акредитация от Европейската централна банка (ЕЦБ) за тази дейност, съобщиха от централната банка.

Самата акредитация дава право на съвместното дружество да участва в търгове, провеждани от централните банки на страните от Еврозоната, за производство на евро банкноти.

Съвместното предприятие беше създадено през ноември 2013 г. и за краткия период оттогава успя успешно да премине трите компонента на акредитация от Европейската централна банка - за сигурност, технологичен капацитет, условия на труд и опазване на околната среда, пише в съобщението.

За този период броят на работещите в дружеството се увеличи от 57 на 225 и се състои изцяло от български ръководен персонал, специалисти и работници. Обемът на произведените банкноти за международния пазар за същия период нарасна от 60 милиона на 1 милиард. Дружеството е включено в списъка на големите данъкоплатци в страната.

Подкрепи Economic.bg