Брутният външен дълг пада до 92,3% от БВП

През първото тримесечие на 2015 г. банките у нас са привлекли от чужбина 113,6 млн. евро

Брутният външен дълг пада до 92,3% от БВП
232 ~ 2 мин. четене

Брутният външен дълг в края на март 2015 г. е 39 378.2 млн. евро (92.3% от БВП ), което е с 386.9 млн. евро (1%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. (39 765.1 млн. евро, 94.7% от БВП). Дългът нараства с 2219.6 млн. евро (6%) спрямо март 2014 г. (37 158.6 млн. евро, 88.5% от БВП). 

В края на март 2015 г. дългосрочните задължения са 30 677.3 млн. евро (77.9% от брутния дълг, 71.9% от БВП), като нарастват с 976.8 млн. евро (3.3%) спрямо края на 2014 г. (29 700.5 млн. евро, 74.7% от дълга, 70.7% от БВП). Дългосрочният дълг нараства с 2838.9 млн. евро (10.2%) спрямо март 2014 г. (27 838.4 млн. евро, 66.3% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8700.9 млн. евро (22.1% от брутния дълг, 20.4% от БВП) и намаляват с 1363.7 млн. евро (13.5%) спрямо края на 2014 г. (10 064.6 млн. евро, 25.3% от дълга, 24% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 619.3 млн. евро (6.6%) спрямо март 2014 г. (9320.2 млн. евро, 22.2% от БВП). Това показват предварителните данни на БНБ.

На годишна база брутният вътрешен дълг нараства с 6%, или с 2,22 млрд. евро, вследствие най-вече на увеличените задължения на сектор „Държавно управление“, дължащи се основно на придобитите от нерезиденти ценни книжа от емитирания през март троен транш облигации на международните капиталови пазари за 3,1 млрд. евро.

В рамките на последното тримесечие брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в нараснал с 426 млн. евро, а за година – с 2,985 млрд. евро, до 6,645 млрд. евро. Делът на задълженията на правителството, общините, социално-осигурителните фондове и на другите институции с нестопанска цел, които се контролират и финансират от държавата, се повишава до 15,1% от БВП спрямо 14,3% към края на 2014 г.

Външните задължения на банките се понижават както спрямо края на 2014 г., така и в сравнение с първото тримесечие на миналата година. Тримесечният спад е в рамките на 337,2 млн. евро, а годишният – със 706,6 млн. евро. Дълговете на банките към чужбина възлизат на 5,185 млрд. евро, което представлява 12,2% от БВП.

През първото тримесечие на 2015 г. банките у нас са привлекли от чужбина нетно 113,6 млн. евро. 80,3 млн. евро от тях са под формата на краткосрочни депозити в левове или в други валути, а 33,3 млн. евро като краткосрочни и дългосрочни заеми.

Подкрепи Economic.bg