„Булгартрансгаз“ най-сетне започна реализацията на газовата връзка със Сърбия

Държавното дружество обяви първите две обществени поръчки, свързани с проекта

„Булгартрансгаз“ най-сетне започна реализацията на газовата връзка със Сърбия

Снимка: Economic.bg

Александра Сотирова-Делчева Автор: Александра Сотирова-Делчева

„Булгартрансгаз“ обяви първите две обществени поръчки, свързани с реализацията на междусистемната газова връзка България–Сърбия. Повече от 10 години, след като се заговори за свързването на газовите мрежи на двете страни, днес страната ни пристъпва към реални действия за осъществяването на този проект, обявен за приоритетен от ЕС.

Първата поръчка е за изработване на технически проект за интерконектора на българска територия. Тя е на стойност 540 хил. лв. без ДДС като оферти за участие в нея ще се приемат до 3 юли 2020 г.

С втората поръчка „Булгартрансгаз“ започва да търси консултант по проекта, който ще трябва да упражнява и строителен надзор. Прогнозната стойност на тази процедура е 320 хил. лв. без ДДС, а оферти за участие ще се приемат до 17 юли 2020 г.

От дружеството напомнят, че класирането на участниците и по двете поръчки ще се извършва на база на икономически най-изгодна оферта, която се изразява в оптимално съотношение качество/цена, съгласно обективни показатели като срок на изпълнение, ценови параметри и други.

Още от 2012 г. проектът е обявен като приоритетен за ЕС и двете страни подписваха няколко меморандума за изграждането му. Първоначалният ангажимент беше връзката да е завършена през 2015 г. През 2017 г. с нов меморандум, подписан от енергийния министър Теменужка Петкова и сръбският ѝ колега Александър Антич, новият срок беше 2020 г. През 2018 г. с друг съвместен меморандум е определен краен срок 2022 г.

Причината за забавянето на важната за страната ни газова връзка е липсата на финансиране през годините. Още през 2017 г. Петкова обяви, че България има осигурено финансиране от 45 млн. евро по изграждането на интерконектора със Сърбия, колкото се очаква да са разходите по българския участък. В началото на този месец дружеството обяви, че ще кандидатства за безвъзмездна помощ по ОПИК в размер на близо 12 млн. лв. Дни по-късно държавното дружество обяви, че ще търси 400 млн. евро кредит от банките, за да довърши мащабните си газови проекти, посочвайки междусистемната газова връзка със Сърбия като един от тях.

От „Булгартрансгаз“ добавят в съобщението си от днес, че интерконекторът е от ключово значение за реализиране на концепцията за изграждане на газоразпределителен център в страната. Той е сред приоритетните проекти на Групата на високо равнище в рамките на инициативата за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа CESEC. Крайният срок за въвеждането в експлоатация е месец май 2022 г.

Коментари: 0