Бюджетът завършва годината с 1.5 млрд. лв. излишък

Правителството не успя да изпълни близо 4 млрд. лв. капиталови разходи

Бюджетът завършва годината с 1.5 млрд. лв. излишък
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Бюджетът за 2016 г. приключва с излишък от 1.5 млрд. лв., показват предварителните данни на Министерството на финансите. За първи път след 2008 г. приходите на държавата надвишават разходите. Предходните седем години сметката на държавата винаги излизаше на минус, като за този период общият дефицит надхвърля 12 млрд. лв. Почти изцяло тази „дупка“ се покрива с дълг.

Тазгодишният излишък се дължи в най-голяма степен на невъзможността на правителството да осъществи планираните разходи. В помощ на излишъка е и значителният ръст на данъчните и неданъчните приходи. По закон той трябва да бъде сложен в Сребърния фонд, който пък да се използва след години за извършване на мащабна реформа в пенсионната система.

В предварителните данни на МФ към декември няма детайли за приходите и разходите. Такива има към ноември, а те показват, че капиталовите разходи на правителството не са изпълнени с около 4 млрд. лв. Половината от тази сума е по линия на европейските пари. В структурно отношение се очаква изпълнението на разходите по сметките за средства от ЕС да бъдат по-ниско спрямо планираното с разчетите за годината с около 2 млрд. лв., което е свързано с по-ниското усвояване в началния етап на проектите по оперативните програми и Програмата за развитието на селските райони за новия програмен период, се казва в обяснението на финансовото министерство.

Другата част е по-линия на инфраструктурните проекти, които държавата планираше да осъществи със свои средства. Заради съмнения за нагласеност в началото на годината бе спрян търга за Лот 1 и Лот 2 на автомагистрала „Хемус“. Цената на поръчката бе около 1 млрд. лв. По същата причина Бойко Борисов еднолично спря и още няколко големи търга на обща стойност 600 млн. лв.

От данните към ноември се вижда, че текущите разходи, в които влизат възнагражденията, издръжката и др. разходи за администрацията, са с 1 млрд. лв. повече. Повече от миналата година са и разходите за лихви – с 40 млн. лв.

В анализа на МФ се посочва, че към края на годината данъчни и неданъчни приходи нарастват с 2.5 млрд. лв., докато грантовете от ЕС са по-ниски. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 113.9%, пише МФ.

Числата към ноември показват, че най-много се увеличават приходите от осигуровки – с над 400 млн. лв. Това в голяма степен се дължи на административното вдигане на минималните прагове и на минималната работна заплата. От ДДС държавата е събрала с около 200 млн. лв. повече ДДС, а Агенция „Митници“ е успяла да събере с около 300 млн. лв. повече приходи от акцизи. От преки данъци – корпоративен и подоходен данък – са събрани близо 400 млн. лв. повече. Тук помощ оказва подобрението на пазара на труда и на финансовото състояние на фирмите.

Коментари: 0