ЧЕЗ монтира метални гребени и бодливки заради белоглавите лешояди

Белоглавите лешояди в България вече привличат в страната други птици от съседните държави

ЧЕЗ монтира метални гребени и бодливки заради белоглавите лешояди
836 ~ 1 мин. четене

От „ЧЕЗ Разпределение България“ съобщиха, че за да намалят риска за живота на белоглавите лешояди в страната, са поставили метални гребени, бодливки и изолатори, които не допускат птиците да кацат по стълбовете и ги предпазват от контакт с проводниците. Тези дейности са били извършени в сътрудничество с Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ)  и са приключили в средата на март.

„Белоглавият лешояд е със статут на застрашен вид и е вписан в Червената книга на Република България. Именно поради тази причина се чувстваме отговорни да опазваме неговия живот и местообитание“, каза Мария Георгиева, ръководител сектор „Екология“ в „ЧЕЗ Разпределение България“.

Кресненското дефиле е изключително важен район за живота на белоглавите лешояди, тъй като от 2010 г. насам по проект на ФДФФ и „Зелени Балкани“ в района са освободени около 50 лешояда с цел създаване на местна колония. „Местните птици вече привличат и други от Сърбия, Македония, Хърватия и Гърция. Електропроводите в района  от една страна се явяват подходяща спирка за почивка на птиците, обитаващи района, а от друга - попадат в миграционния път на птиците от съседните страни“, пишат от дружеството.

Монтираните от ЧЕЗ съоръжения са предоставени безвъзмездно от ФДФФ в партньорство със „Зелени Балкани“, в рамките на проект „Нов живот за лешоядите“, а разпределителното дружество обезпечи подготовката на мрежата за работа, човешкия и технически ресурс за извършване на дейностите. Тези мерки са част от активната политика на ЧЕЗ за опазване на биологичното разнообразие на лицензионната територия на дружеството.

Подкрепи Economic.bg