Да инвестираме ли в златни и сребърни бижута?

Да инвестираме ли в златни и сребърни бижута?

Снимка: Сомаха

Автор: Сомаха
Златото и среброто са признати за благородни метали и като такива са желана ценност за придобиване от много хора. Никак не е рядкост да се използват и за инвестиционни цели. Част са от портфолиото на много инвеститори, а понякога са и основната инвестиция. Кой благороден метал обаче е най-подходящ за инвестиционни цели? Можем ли да говорим за стабилност на този пазар?

Според Somaha.bg можем съвсем спокойно да сравним инвестицията в златни и сребърни бижута с лова на съкровища - има много начини да се сдобиеш с тях, както и достатъчно причини защо да го направиш. Ако сте нови в тази област, ние ще Ви помогнем, като разясним основите на инвестициите в злато и сребро.

Всичко, което блести, е злато

Ще започнем с най-стария благороден метал - златото. То е уникално със своята издръжливост (не ръждясва и не корозира), ковкостта и способността му да провежда топлина и електричество. Въпреки че се използва и в индустрията, повечето хора го свързват или със златни бижута или с инвестиция. То е толкова важно, че цената му се определя от пазара 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Цената на златото не се влияе толкова от баланса между търсене и предлагане, колкото от други фактори. Това е така, защото добивът надвишава значително наличното, вече изкопано и обработено злато. Когато златото трябва да се продава и запасите са достатъчно, цената пада. Когато пазарът е по-скоро към купуване, тогава и цените се покачват.

Кои са причините хората да инвестират в злато или в златни бижута?

Една от главните причини е нестабилността на валутните пазари и ценността на парите. Банките фалират, валутите на големи и малки държави губят ценността си. В такава несигурна ситуация, златото предлага стабилна инвестиция.

Друга основна причина, златото да бъде предпочитана стока за инвестиране, е липсата на инфлация при него. Много често се случва възвръщаемостта от дадена инвестиция да спадне значително, именно заради инфлацията. Така се обезценяват акции, облигации, дори недвижимо имущество.

Интересен факт е, че войните вдигат търсенето на златото. Това е така, защото всяка война носи валутна несигурност. Политическите игри могат да понижат стойността на една валута и единствената сигурна инвестиция за тези хора да останат бижутата от благородни метали. Не е рядкост по военно време, дори хора да се откупуват с бижута. За злато са се продавали хранителни продукти, подслон, транспорт от точка до точка и др.

Среброто и неговата инвестиционна стойност

За разлика от златото, цената на среброто все още се напасва между ценността, която то има като благороден метал и ценността му в индустрията. Следователно, то има и по-големи амплитуди на растеж и спад. Инвестиционното търсене на сребро наистина е стабилно, но индустриалното вече зависи от нагласите на пазара. Това кара и цената му да се вдига и пада. В това уравнение влизат и иновациите, които също променят конюнктурата на пазара.

Малко хора знаят, но цената на среброто по време на фотографските филми е много висока, точно защото те са били изградени от сребро. Когато се появяват цифровите фотоапарати, фотографските ленти вече не са нужни. Съответно обаче пък електрическите изделия, някои медицински продукти и още няколко промишлени артикули не могат да бъдат функционални без в тях да е вложено определено количество сребро - това вдига цената му. Сребро се използва и в проводниците и в батериите.  При всяко положение, цената на среброто зависи директно от неговото приложение.

Кой е най-добрият начин за инвестиране в злато и сребро?

Възможно е, да инвестирате не в самите метали, а в тяхното добиване. Това обаче носи огромен инвестиционен риск. Друг вариант са стоковите ETFs, от които обаче не получавате реално металите, а само знаете, че сте собственик на част от тях. Най-сигурният начин да вложите парите си в злато и сребро е физически да притежавате металите. Можете да си закупите кюлчета, монети, бижута, прибори и др. По този начин рисковете спадат, остава само един, който е свързан със защитата на Вашето злато и сребро и с неговото съхранение. Освен това, при стабилна икономика, благородните метали имат навика да се обезценяват, докато при икономическа нестабилност цената им се повишава, обаче трудно се намират купувачи.

Друг риск е въпросът за набавянето на ценни метали. Когато търсенето нарасне, предлагането започва да се изчерпва. Предвид това, че благородните метали се добиват, като природен ресурс, осигуряването на по-високо предлагане не е толкова лесна задача. В такава ситуация, цените им се вдигат почти неконтролируемо, което носи неочаквани последствия.

При всяко положение, да се инвестира в благородни метали не е грешка. Те могат да бъдат добра инвестиционна основа, за хора, които не искат да поемат излишни рискове. Друг вариант е инвестициите в злато и сребро да бъдат стабилната основа, а някакъв по-малък процент от капитала да се влага в по-рискови акции, облигации или др.

Както при всички инвестиционни продукти, така и при благородните метали, трикът е да знаете целите и нивото на риск, преди да вложите голяма сума. Стабилността на тези метали може да послужи за натрупване на богатство.
Коментари: 0