Държавата плаща наема на работещи в друг град

Средствата ще се отпускат най-много за 1 година

Държавата плаща наема на работещи в друг град

Хората, които са били безработни и започнат работа в град, отдалечен на повече от 50 км от тяхното населено място, ще получават пари за такси за детски ясли или градини, наем на жилище и таксата за ползване на интернет. Това става факт с приетите промени на първо четене в Закона за насърчаване на заетостта, предаде БГНЕС.

Средствата ще бъдат отпускани най-много за 12 месеца. 

Според промените, търсещите работа вече ще могат да получават информация, консултации и подпомагане за започване на работа от дирекция „Бюро по труда“, независимо от адреса им по регистрация.

С промените в закона се цели да се изпълнят препоръките на ЕК към България за пазара на труда.

Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие два пъти в годината ще предоставят на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите в съответната област.

Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, вече ще могат да получават средства по Закона за насърчаване на заетостта, представляващи минимална помощ.

Учащите също ще могат да се регистрират като безработни и по този начин да ползват правото на парично обезщетение, когато отговарят на останалите условия, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.

Коментари: 0