Държавата спря концесията на Летище Пловдив

Процедурата ще бъде стартирана отново по новия Закон за концесиите

Държавата спря концесията на Летище Пловдив
Държавата спря обществената поръчка за летище "Пловдив" по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Това става ясно от решенията на Министерски съвет днес. Причината е, че процедурата трябва да бъде съобразена с новия Закон за концесиите, приет от парламента тази година, тъй като настоящата процедура е проведена по вече отменения закон.

 икономически и правно оправдано е процедурата за летище "Пловдив" да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите, тъй като той е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летище "Пловдив".

В съобщението се посочва, че концесионният договор е дългосрочен, установява трайна връзка между страните, като очакванията са за сериозни инвестиции, развитие на летището и подобряване на качеството на летищните услуги. Поради тази причина, за да е устойчив, договорът трябва да бъде сключен при провеждане на процедурата по новия Закон за концесиите.

Според правителството сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, не е предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията.

Процедурата за летище "Пловдив" бе открита от Министерския съвет от 30 декември 2016 г. За победител бе избран консорциум между между китайската HNA Group и регистрираното в Холандия, но отново свързано с китайците, дружество Plovdiv Airport Invest. В последствие те се отказаха.

Отмененият Закон за концесиите дава право на Министерския съвет едностранно да реши дали да предложи на класирания на второ място участник в процедурата да сключи концесионния договор.В случая обаче се взима решение да има нова процедура.

При предишния търг китайският консорциум спечели с инвестиция от 79 083 000 евро без ДДС и годишно концесионно плащане от 600 000 лв., без ДДС. На второ място, с предложение за инвестиция от 65 513 475 евро без ДДС и годишно концесионно плащане от 120 000 лв. без ДДС, бе класиран "Консорциум Летище Пловдив".
Коментари: 0