Държавата все пак ще гарантира 50 млн. лв. студентски заеми

През миналата година в страната са били изтеглени такива кредити в размер на 5.4 млн. лв.

Държавата все пак ще гарантира 50 млн. лв. студентски заеми

Снимка: Economic.bg/ Архив

Министерският съвет прие окончателно държавната гаранция за нови кредити за студенти и докторанти и през тази година да е в размер до 50 млн. лв. Сумата, определена за целите на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, идва въпреки данни, че интересът към студентските заеми в България отслабва.

По този начин държавата оказва финансова подкрепа като гарантира главниците и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите. Договорените кредити по реда на Закона през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите за обучение във висшите училища. Идеята е висшето образование да е по-достъпно.

Правителственото решение идва въпреки данните, изнесени от просветния министър Красимир Вълчев през януари, че през последните години броят и общата сума на отпусканите студентски кредити намалява. През миналата година общата сума, изтеглени студентски кредити, се е понижила до 5.4 млн. лв.

Общо за периода 2010-2019 г. отпуснатите студентски кредити са почти 21 хил. на брой. При общата сума на заемите през различните години се наблюдават различни тенденции. В периода 2010-2015 г. тя постепенно нараства от 14.3 млн. лв. до 24 млн. лв. След това е отчетен срив на общата сума до 10.3 млн. лв. и до тази година тенденция на понижаване се задълбочава – сумата се е свила до 5.4 млн. лв.

Въпреки понижения интерес към студентските кредити, високата сума, гарантирана от държавата за тях, не е проблем. Дори 50-те милиона лева да не бъдат използвани изобщо, те не изчезват, остават в държавния бюджет.

Според Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция с банките, сключили типов договор въз основа на правителственото решение.

В периода от 2010 г. до 2019 г. типови договори за кредитиране са сключени с осем банки: Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Алианц Банк България АД, Юробанк България АД, Първа инвестиционна банка АД, Българо-американска кредитна банка АД, Инвестбанк АД и Обединена българска банка АД.

Коментари: 0