Държавните компании ще разпределят като дивидент 50% от печалбата за 2016 г.

От обхвата на разпореждането са изключени болниците и ВиК дружествата

Държавните компании ще разпределят като дивидент 50% от печалбата за 2016 г.
1268 ~ 1 мин. четене
Компаниите с мажоритарно държавно участие ще разпределят 50% от печалбата си за 2016 г. като дивидент, който ще бъде преведен в държавния бюджет. Размерът на отчислението се определя всяка година с решение на Министерски съвет. Същият процент бе разпределен и през миналата година.

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Извън обхвата на разпореждането са и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 г.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2017 г., а 15 юли 2017 г. – за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството.
Подкрепи Economic.bg