Девет кандидати искат да доставят пътни знаци за 15 млн. лв.

Знаците ще бъдат подменени в шестте района на страната

Девет кандидати искат да доставят пътни знаци за 15 млн. лв.
Девет са фирмите кандидати за производство, доставка и монтаж на пътни знаци за следващите 5 години. Процедурата е разделена в 6 обособени позиции за шестте района на страната. Общата прогнозна стойност на търга е 15 млн. лв. без ДДС, а индикативната стойност на всяка от обособените позиции е 2.5 млн. лв.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. Подмяната на пътните знаци ще се случи в следващите 5 години

Офертите

За обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен отворените оферти са на:

„Трафик пътна сигнализация“ ЕООД;
ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което участват: „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД.

За обособена позиция №2 – Северен централен район, в който са областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра отворените оферти са на: 

ДЗЗД „Пътни Знаци Север“, в което участват: „АД ХОЛД“ ООД и „Зебра“ ООД;
„Обединение Жиро“ ДЗЗД, с участници: “СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖИРО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГС ПЛЮС С.Р.О.“;• ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което са: „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД;

За обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище отворената оферта е на „Зебра“ ООД.

За обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол отворените оферти са на:

„Кастело“ ООД;
„А.Д. ХОЛД“ ООД;
„Микони“ ООД.

За обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково отворената оферта е на  „Микони“ ООД;

За обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ областите: Благоеград, Перник, Кюстендил и София, отворените оферти са на: 

„Зебра“ ООД;
„Трафик пътна сигнализация“ ЕООД;
„Консорциум Битулайт 2018“ в което са: „БИТУЛАЙТ“ ООД и БЕЛИЧАНСКИ КЪЩИ ЕООД.
Коментари: 0