Фонд „Земеделие“ изплати над 480 млн. лв. на земеделците

Подпомагане са получили над 54 хил. земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики

Фонд „Земеделие“ изплати над 480 млн. лв. на земеделците

Снимка: Unsplash

628 ~ 1 мин. четене
Глория Христова Автор: Глория Христова

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 480.4 млн. лв. на 54 650 земеделски стопани за подпомагане, свързано с Кампания 2020 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Ставката по схемата е увеличена и е в размер на 133.82 лв. за един хектар. За сравнение, за Кампания 2019 е била 122.67 лв., съобщават от Фонда.

Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Фермерите трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с трайни насаждения, нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

ДФЗ информира земеделските стопани, които са попаднали в извадката за риск анализ във връзка с изискването на чл. 12 ал. 5 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, че след финализирането на всички проверки на място за наличие на междинни култури, ще бъдат извършени калкулации и стопаните ще получат полагащото им се подпомагане.

Коментари: 0