Диабетици и сърдечно болни ще взимат по-трудно шофьорски книжки

Кандидатите ще трябва да представят резултати от клинични изследвания и свидетелство от лекар

Диабетици и сърдечно болни ще взимат по-трудно шофьорски книжки
1964 ~ 2 мин. четене
Министерството на здравеопазването публикува промени в Наредбата за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства, които въвеждат ограничения за хората с тежък диабет и кардиологични проблеми. Хората с някои типове диабет и видове сърдечни заболявания ще трябва да докажат, че се грижат за своето здраве съвестно, в противен случай КАТ не би трябвало да им издадат или преиздадат свидетелството за управление на автомобил.

Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със сърдечно-съдови заболявания могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда редовни медицински прегледи, които гарантират, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство предвид последиците от заболяването и това е надлежно обосновано и удостоверено от лекар-специалист по кардиология или нервни болести.

При индивидуална оценка на кандидати или водачи с добре познати кардиомиопатии (например: аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия, некомпактна кардиомиопатия, катехоламинергична полиморфна камерна тахикардия и синдром на скъсения QT интервал) или с нови кардиомиопатии, които биха могли да бъдат открити в бъдеще, специалистът-кардиолог оценява рискът от внезапни увреждащи инциденти, като взема предвид прогностичните признаци на съответната кардиомиопатия.

Свидетелства за управление на превозни средства на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет могат да се издават или подновява при условие, че лицето провежда редовни медицински прегледи, които гарантират, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство, като се вземат предвид последиците от заболяването и това е удостоверено от лекар – ендокринолог.

Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет, лекуван с лекарствен продукт, който потенциално може да предизвика хипогликемия, могат да се издават или подновяват при условие, че лицето разбира какво крие рискът от хипогликемия и е способно да се справи адекватно с това състояние. Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които нямат адекватно разбиране за хипогликемията.

Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които страдат от трудно компенсиран захарен диабет, придружен с чести хипогликемии и труден контрол, докато пациентът не представи клинични или лабораторни изследвания и медицинско заключение от лекар – ендокринолог, подкрепящи неговото стабилно състояние. Свидетелствата за управление не се издават или подновяват до 3месеца след последното състояние на хипогликемия по време на ежедневна активност (будно състояние)“.
Подкрепи Economic.bg