До 15% ще расте цената на поръчка за строеж, 10% за услуга

Обществените поръчки ще имат свои досиета в електронен регистър

До 15% ще расте цената на поръчка за строеж, 10% за услуга
3695 ~ 1 мин. четене

Договор за изпълнение на обществена поръчка в строителството може да поскъпне най-много до 15% от конкурсната оферта. До 10 на сто от първоначалното заявление пък може да се увеличава крайната цена при поръчки за доставка на стоки и услуги.

Това е записано в Правилник за приложение на закона за обществените поръчки, обявен за обсъждане от финансовия министър Владислав Горанов.

Мотивите – държавата трябва по-добре да планира финансовите си ресурси за поръчки. Цените на всяка дейност и за всеки договор ще се пресмятат единствено по обявена в правилника методика.

Правилникът изрично предвижда при класирането най-голяма да е тежестта на цената. Така се ограничава възможността чрез критерии да се класира по-напред предпочитан от възложителя кандидат.

За всяка поръчка още при обявяването й ще се създава електронно досие с уникален идентификационен номер. Той ще се състои от уникалния код на възложителя, годината на обявяването и четирицифрено число, генерирано от автоматичния софтуер.

В електронния регистър ще се вписват и спрени по различни причини поръчки, както и всички обжалвания по договорите. Достъпът до регистъра ще е свободен и безплатен. Данните в него ще са явни до 5 години от датата на сключване на договора, а след това ще се архивират.

Всеки кандидат-изпълнител трябва да обяви с кои подизпълнители ще работи и може да ги променя само ако това не променя заданието и цената, предвижда още правилникът.

Подкрепи Economic.bg