Само две фирми искат да участват в тестването на електронното гласуване

Консултант по европейски проекти и шефът на \"Сиела\" влизат в надпревара за първата фаза на проекта

Само две фирми искат да участват в тестването на електронното гласуване

Само две фирми подадоха документи за участие в първата фаза на проекта за "Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Това стана ясно днес, след като офертите на участниците в откритата процедура бяха отворени. Първият етап включва проучване и анализ на добрите световни практики за дистанционно електронно гласуване и провеждането на три симулации на електронно гласуване от дистанция.

В редовния срок на процедурата (22 август) интерес бяха проявили само двама кандидати, поради което срокът беше удължен с три дни. Но и сега се оказва, че няма повече желаещи освен "Ню ай" АД и "Билдинг пропъртис холд" ЕООД.

Прогнозният бюджет на поръчката, обявена от държавна агенция "Електронно управление," е над 33 хил. лв., но ценовите оферти на двата участника са под тази сума. "Билдинг пропъртис холд" предлага да извърши дейността за 22 хил. лв., а "Ню ай"АД за три пъти по-малко, или 8 хил. лв.

И двамата кандидати имат богат опит в участието и изпълнението на обществени поръчки. "Ню ай" АД се занимава основно с консултантска дейност в разработването на европейски проекти. Фирмата е сред учредителите на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Управител на компанията, с богат опит в европейското финансиране, е Светлана Тодорова. Сред един от интересните проекти на "Ню ай" АД е изграждането на системата за кандидатстване и управление на европроекти ИСУН 2020. Тя бе разработена по проект на Министерския съвет, финансиран в предходния програмен период по оперативна програма "Техническа помощ". Тогава ИСУН беше изграден от едноименния консорциум "ИСУН 2020", в които в обединение работиха „Ню Ай“ АД и "Абати" АД.

Управител на втората фирма - "Билдинг пропъртис холд" ЕООД, е Веселин Тодоров, който е и изпълнителен директор на „Сиела Норма“ АД. Последната често участва в поръчки, свързани с електронното управление и  в сферата на разработване на информационни системи за частния сектор и държавната администрация. Тодоров успя да реализира един от централните регистри на България за електронно връчване и валидиране на документи.

Изпълнителят трябва да бъде избран до средата на септември 2017 г. и следва да започне детайлно проучване с анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави. На втори етап следва да изведе конкретни препоръки за българската система за дистанционно електронно гласуване. Изпълнението по двете дейности трябва да приключи до 15 октомври т.г.

Тази фаза на проекта ще приключи с провеждането на три симулации на дистанционно електронно гласуване, които ще се проведат на публично събитие в гр. София, не по-късно от 15 ноември 2017 година.

Коментари: 0