Заради ремонти, хранилището в Чирен ще снабдява потребителите с газ

Ремонтните дейности на \"Газпром\" ще продължат 96 часа и ще бъдат проведени в периода 08:00 часа на 29 август – 08:00 часа на 2 септември

Заради ремонти, хранилището в Чирен ще снабдява потребителите с газ

Руският газов гигант „Газпром“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление, включително „Булгартрансгаз“, съгласуват график за провеждане на ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление, свързани с изменение на режимите за доставка на природен газ.

Ремонтните дейности ще продължат 96 часа и ще бъдат проведени в периода 08:00 часа на 29 август – 08:00 часа на 2 септември 2017 г. и ще доведат до промяна в разполагаемия капацитет на входно/изходните точки. Засегнати са страните, транзитиращи и потребяващи природен газ в Украйна, Молдова, Балканския регион и Турция.

 - Кулата/Сидирокастро – вход / изход;

- Кюстендил/Жидилово – изход;

- Странджа/Малкочлар – изход;

- Негру Вода 2, 3/ Кардам – вход;

- Негру Вода 1/ Кардам – вход.

В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД уведоми браншовите организации на клиентите и топлофикационните дружества за извършването на ремонтните дейности. С цел осигуряване на необходимите количества природен газ за битовите и индустриалните потребители в България, "Булгаргаз" ЕАД е заявил пред "Булгартрансгаз" ЕАД добив на природен газ от хранилището в Чирен, в размер на 3.4 млн. куб. м. на ден, с което да се гарантира подаването на необходимите количества природен газ.                    

Коментари: 0