Двоен ръст на печалбата на Еврохолд за 2017 г.

Приходите на холдинга за изминалата година надхвърлят 1.2 млрд лв.

Двоен ръст на печалбата на Еврохолд за 2017 г.

Една от големите български публични компании - Еврохолд България АД, изпраща силна 2017 г. след стабилен ръст на приходите и значително повишение на рентабилността и на трите стратегически бизнес линии на холдинга - застраховане, продажба на автомобили и лизинг, сочи консолидираният отчет на дружеството.

Приходите на холдинга за изминалата година надхвърлят 1.2 млрд лв., което е 14% ръст на годишна база, а нетната печалба се удвоява до близо 20 млн. лв. Оперативната печалба (EBITDA) се увеличава с 50% до приблизително 52 млн. лв. Собственият капитал на компанията нараства два пъти до близо 211 млн. лв., а активите й към декември превишават 1.3 млрд. лв. 

 Застрахователният бизнес на Еврохолд в Югоизточна Европа, представен от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ), има съществен принос за постигнатите резултати. Приходите от него нарастват с 14% за година до близо 970 млн. лв., а нетната печалба се повишава 4 пъти до около 37 млн. лв. Само приходите от застрахователни премии растат с 22% до 645 млн. лв. 

Автомобилният и лизинговият бизнес на Еврохолд, опериращи съответно под бранда Авто Юнион АД и Евролийз Груп ЕАД, също повишават значително продажбите и печалбата си (в таблицата по-долу).

През 2017 г. Еврохолд издаде облигационна емисия на международните пазари за 70 млн. евро и увеличи капитала си с близо 41 млн. евро като в увеличението се включиха всички големи акционери на компанията. Холдингът и застрахователният му бизнес получиха и първия си рейтинг от международната агенция Фич. Специализираното в инвестионно посредничество дъщерно дружество - Евро-Финанс АД, придоби миноритарен дял в германската банка Varengold Bank AG, която се очаква да отвори клон в България до края на март 2018 г. ЕИГ завърши покупката на АТЕ insurance в Румъния и придоби значителен дял в руския застраховател ООО РСО Евроинс.  

Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд България АД, коментира: „Постигнатите резултати говорят сами по себе си. Еврохолд е все по-разпознаваемо име сред инвеститорите, които се интересуват от Източна Европа. Към облигациите ни имаше силен интерес и в емисията се включиха инвеститори от всички големи финансови центрове на Европа. Уверени сме, че ни предстоят нови успешни излизания на капиталовия пазар в Европа. Сделката в Русия е част от стратегията ни за разширяване в страните от ОНД, а компанията, в която придобихме значителен дял, е много добре позиционирана във важни за нас продуктови линии като карго, туристически застраховки и др. ООО РСО Евроинс застрахова над 1/3 от руските туристи в България. Очакванията ни за 2018 г. са позитивни. Прогнозите за икономиките на страните, в които оперираме, са благоприятни и предвижданият икономически растеж ще стимулира по-нататъшното проникване на застрахователните ни услуги.

Коментари: 0