Е-управлението изисква промяна на още 20% от законодателството

Само за отпадането на 13 удостоверения са били променени 200 нормативни акта

Е-управлението изисква промяна на още 20% от законодателството

Снимка: ДАЕУ

Близо 60% от националното законодателство съдържа текстове, свързани с електронното управление. Поне половината от останалите 40% от нормативните актове през следващите години трябва да бъдат изменени за целите на е-управлението. Това каза председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков, който даде начало на IoT Adventure Forum 2018.

Премахването на хартията при обслужването на гражданите е свързано с промяна на вътрешната нормативна уредба на администрациите. Голяма част от структурите обаче изостават в това отношение. 

„Не можем да предприемем нито една стъпка в електронното управление без да сме сигурни, че всяка една система и всяко решение ще отговарят на всички изисквания за оперативна съвместимост“, подчерта от своя страна Темелков. 

Само за отпадането на 13 удостоверения например, сред които и свидетелството за съдимост, които гражданите вече не са длъжни да предоставят на институциите, се наложи изменението на над 200 закона и нормативни актове.

Обособяването на Електронната агенция бе свързано именно с идеята да се подпомогне процеса по внедряването на ефективно работещо електронно управление. Целта на ДАЕУ е да се подобри цялостната среда и в резултат да се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса. 
Коментари: 0