Огромен интерес при първата емисия облигации на ЕК по SURE

Според Reuters това е безпрецедентна сума в историята на дълговите пазари

Огромен интерес при първата емисия облигации на ЕК по SURE

Снимка: Unsplash

Първата емисия еврооблигации на Европейския съюз за финансиране на схемата за частична трудова заетост SURE в условията на Covid-19 породи много силно инвеститорско търсене. ЕС получи 17 млрд. евро от емисия с облигации с по 10- и 20-годишни падежи. Инвеститорският интерес по време на търга обаче е надминал 13 пъти зададения обем, което е довело до благоприятни ценови условия и за двете облигации.

По данни на Reuters доходността на 10-годишната облигация, чрез която са набрани 10 млрд. евро, е с отрицателна доходност от -0.238%, а 20-годишната доходност, чрез която – 7 млрд. евро, е с 0.131%.

Според коментар на Reuters това е безпрецедентна сума в историята на дълговите пазари и е обещаващо начало на програмата, която се очаква да превърне ЕС в най-големия дългов емитент на стария континент с облигации от около 100 млрд. евро. Досега ЕС бе един от най-малките кредитополучатели, наравно със Словакия.

Продажбата на облигациите е станала със съдействието на пет банки - Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit. Събраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите от ЕС като заеми за покриване на разходите, пряко свързани с финансирането на схемата за работа на непълно работно време и други мерки за заетост в отговор на пандемията от Covid-19.

В очите на инвеститорите тези ценни книжа имат предимството, тъй като предлагат доходност близка до тази на френските държавни облигации, но при по-висока кредитна оценка. Две от трите водещи рейтингови агенции дават на ЕС най-високата степен на оценка - „ААА“. Според анализатори предстои ЕЦБ да изкупи голяма част от емитираните облигации на вторичния пазар в рамките на собствените си програми за икономическа подкрепа, известни като „количествени улеснения“, което допълнително подкрепя търсенето на проведения аукцион.

В този контекст по-рано този месец Комисията обяви, че ще емитира всички облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 млрд. евро като социални облигации.Към настоящия момент 17 държави членки ще получат финансова подкрепа по инструмента SURE, за да бъде подпомогната защитата на работните места и хората да запазят работата си. Финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни условия от ЕС на държавите членки.

Припомняме, че по план България трябва да получи 1 млрд. лв. заем по SURE, който се очаква да бъде използван за държавната схема „60/40“. Българският кабинет изрази желанието си да вземе заем по европейския инструмент още в началото на юни. Най-големите заеми ще бъдат изтеглени от Италия и Испания - съответно по 27.4 и 21.3 млрд. евро.

През 2021 г. Европейският съюз ще започне да емитира и облигации за набиране на средства за изпълнението на програмата за икономическото възстановяване от коронакризата, която е на стойност 750 млрд. евро.

Коментари: 0