ЕК дава на България два месеца да ремонтира правилата за командироване

Ако страната не успее в определения срок ЕС ще предприеме наказателни процедури

ЕК дава на България два месеца да ремонтира правилата за командироване

Снимка: Pixabay

2060 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Европейската комисия дава на България два месеца преди да предприеме наказателни процедури срещу отказът на страната да преведе националните разпоредби за командировани работници в съответствие с европейските правила. Комисията е констатирани нередности в настоящите, се посочва в официално съобщение от Брюксел.

Заради същото нарушение на санкция подлежат още Белгия. Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Румъния, Словения, Словакия и Финландия.

Директивата на ЕС за осигуряване на изпълнението има за цел да укрепи практическото прилагане на правилата относно командироването на работници чрез решаване на въпроси, свързани с борбата с измамите и заобикалянето на правилата, достъпа до информация и административното сътрудничество между държавите членки на ЕС, се казва в позицията на ЕК.

В съобщението се посочва още, че европейските правила определят административните изисквания и мерките за контрол, които държавите членки могат да наложат, за да „наблюдават спазването на правилата относно командироването на работници; защитават се правата на командированите работници и им се осигурява защита срещу отмъщение (неблагоприятно третиране от страна на техния работодател, в случай че те предприемат правни или административни действия срещу него, ако правата им не са спазени); гарантира се, че правата на командированите работници са защитени, когато те се намират в ситуации на възлагане на подизпълнители; гарантира се ефективното прилагане и събиране на административни санкции и глоби във всички държави – членки на ЕС“.

ЕК посочва, че възнамерява да гарантира, че действащите правила ще позволят командироването на работници да продължи на единния пазар без ненужни пречки за работодателите, като същевременно се гарантират правата на командированите работници.

Подкрепи Economic.bg