ЕК остави 4 български газови проекта в приоритетния си списък

Разрешителните за тях се издават по-лесно и могат да се финансират по Механизма за свързване на Европа

ЕК остави 4 български газови проекта в приоритетния си списък

Снимка: Красимир Свраков

2822 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Европейската комисия публикува Пети списък с проекти от общ интерес (PCIs/ПОИ) с българско участие. От документа става ясно, че в него остават и четирите газови начинания – три на „Булгартрансгаз“ и едно на „Ай Си Джи Би“. Всички те са част от Коридор север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа.

Както беше и четвъртия списък, публикуван през март 2020 г., и сега като приоритетни за Брюксел са посочени:

  • Междусистемна газова връзка Гърция – България, известна като IGB, между Комотини (Гърция) и Стара Загора (България) и компресорна станция при Кипи (Гърция);
  • Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система;
  • Междусистемна газова връзка България - Сърбия, IBS;
  • Разширение капацитета на ПГХ „Чирен”.

Първият от тези проекти се изпълнява от съвместното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би“ АД, което е собственик на проекта и бъдещ притежател на газопровода, като делът на „Български енергиен холдинг“ ЕАД е 50%, а другият дял от 50% се притежава от гръцко-италианското дружество IGI Poseidon (50% DEPA S.A.; 50% Edison SpA).

Другите три са на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Чрез включването на даден проект в списъка с проекти от „общ интерес“ Европейската комисия го идентифицира като инвестиция с особено значение за сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в Европа, както и за изграждането на интегриран и конкурентен пазар. Списъкът на ПОИ за целия ЕС се актуализира от 2013 г. на всеки близо две години.

Всички ПОИ са обект на рационализирани процедури за издаване на разрешения и регулаторни процедури и са допустими за финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) на ЕС.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg