ЕК вижда все по-голяма вероятност за „твърд“ Brexit

Институцията призова гражданите и компаниите в ЕС да направят последни приготовления преди 31 октомври

ЕК вижда все по-голяма вероятност за „твърд“ Brexit
Европейската комисия разпрати последен призив към всички граждани и компании в ЕС да се подготвят за оттеглянето на Великобритания на 31 октомври и конкретно за все по-възможния Brexit без споразумение. Това е шестият подобен призив на Комисията, който идва 8 седмици преди датата, която Лондон определи за своето напускане.

„С оглед на продължаващата несигурност в Обединеното кралство относно ратифицирането на споразумението за оттегляне, договорено с правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., и на цялостната политическа ситуация в страната, оттеглянето от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. остава реална, макар и нежелана, възможност”, добавя ЕК.

Именно затова днес институцията е публикувала подробен контролен списък, който да помогне на предприятията, търгуващи с Обединеното кралство, да извършат последни приготовления за т.нар. „твърд Brexit”. Комисията посочва, че за да се сведат до минимум смущенията в търговията, всички участници във веригите на доставки с Великобритания — независимо от това къде се намират — трябва да са наясно с отговорностите си и с необходимите формалности в трансграничната търговия. За основа на този списък служат предишни съобщения и 100 известия до заинтересованите страни, които обхващат широк кръг сектори.

Освен това ЕК е предложила на Европейския парламент и на Европейския съвет да се удължи действието на извънредните мерки в областта на транспорта в случай на Brexit без споразумение. Комисията също така е предложила да бъдат повторени и през 2020 г. съществуващите договорености при извънредни ситуации за 2019 г. по отношение на сектора на рибарството и на евентуалното участие на Обединеното кралство в бюджета на ЕС за 2020 г. Тези мерки са били необходими с оглед на решението за удължаване на датата за Brexit до 31 октомври тази година.

И накрая, Комисията е предложила фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да бъдат подготвени да подкрепят предприятията, работниците и държавите членки, които са най-силно засегнати от оттегляне без споразумение. Европейският парламент и Съветът трябва да постигнат съгласие по тези предложения.
Коментари: 0