„Експат“ иска да регистрира още 6 борсови фонда

Те ще следят пасивно движението на основните индекси за акции на шест борси от региона

„Експат“ иска да регистрира още 6 борсови фонда
Управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт“ е подало документи до Комисията за финансов надзор (КФН) за 6 нови борсово търгувани фонда. От дружеството обявиха, че профилът им е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на шест борси от региона на Централна и Източна Европа – Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония.

Вече лицензирани
Expat BULGARIA SOFIX UCITS ETF Индекс SOFIX на Българса Фондова Борса – София
В процес на лицензиране
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF Индекс ASE на Athens Stock Exchange
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF Индекс BET-BK на Bucharest Stock Exchange
EXPAT CZECH PX UCITS ETF Индекс PX на Prague Stock Exchange
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF Индекс WIG20 на Warsaw Stock Exchange
Expat Hungary BUX UCITS ETF Индекс BUX на Budapest Stock Exchange
Expat Slovakia SAX UCITS ETF Индекс SAX на Bratislava Stock Exchange
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF Индекс SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF Индекс CROBEX на Zagreb Stock Exchange
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF Индекс BELEX15 на Belgrade Stock Exchange
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF Индекс MBI10 на Macedonian Stock Exchange

Припомняме, че в края на февруари "Експат Асет Мениджмънт" подаде до КФН документи за регистрацията на 4 индексни борсово търгувани фонда, следващи движението на основните индекси за акции на борсите в Гърция, Румъния, Чехия и Полша. Така, заедно с индексния фонд върху SOFIX, който стартира през 2016 г., борсово търгуваните фондове на Експат ще станат общо 11.

Десетте фонда върху чужди пазари ще бъдат регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса – София, а на следващ етап и на борси в чужбина. Управляващото дружество очаква сериозен интерес към тези продукти както в България, така и от чуждестранни инвеститори, вкл. и от инвеститори от държавите, чиито индекси ще следват тези фондове. Профилът на десетте фонда е избран след анализ на съответните борси и индекси. Към момента на тези пазари няма аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата – с изключение на Полша, където има един такъв фонд, управляван от голям западен асет мениджър.

"Експат Асет Мениджмънт" вече неколкократно заяви амбициите си да превърне София в хъб за фондовата индустрия в Европа. Управляващото дружество се надява, че и институциите у нас споделят визията за развитие и приоритетно лицензиране на такива фондови продукти, създадени съобразно най-добрите международни практики и базирани в България, но с фокус върху чужди пазари. Разчитаме, че в унисон със стратегията за развитие на капиталовия пазар у нас, апликациите и на 10-те фонда ще бъдат разгледани без забавяне, пише в съобщението на дружеството.

Сигурни сме, че създаването на такива фондове и регистрирането им за търговия в София би дало сериозен тласък на капиталовия пазар у нас и би създало много допълнителен бизнес за целия бранш, включително за инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионни фондове, търговски банки, банки депозитари, както и за индивидуални инвеститори, добавят от там.
Коментари: 0