Expat (9)

Фондът на „Експат“ върху Sofix получи одобрение в Германия

Фондът на „Експат“ върху Sofix получи одобрение в Германия

Борсово търгуваният фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, управляван от „Експат“, е получил регистрация от Федералния орган за финансов надзор (BaFin) за публично предлагане на дяловете на фонда в Германия

„Експат“ иска да регистрира още 6 борсови фонда

„Експат“ иска да регистрира още 6 борсови фонда

Управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт“ е подало документи до Комисията за финансов надзор (КФН) за 6 нови борсово търгувани фонда. От дружеството обявиха, че профилът им е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на шест борси