Фондът на „Експат“ върху Sofix получи одобрение в Германия

Това е първата стъпка към листването на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на борсата във Франкфурт

Фондът на „Експат“ върху Sofix получи одобрение в Германия
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Борсово търгуваният фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, управляван от „Експат“, е получил регистрация от Федералния орган за финансов надзор (BaFin) за публично предлагане на дяловете на фонда в Германия. Това е една от необходимите стъпки по пътя към регистрацията на инструмента за търговия на Frankfurt Stock Exchange.

Паралелно с процедурата по регистрация на борсата във Франкфурт продължават и усилията за листването на фонда на London Stock Exchange.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX. Той е организиран и управляван от управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД и се търгува на Българска фондова борса.

В момента в процес на регистрация в България са още 10 индексни борсово търгувани фонда на „Експат“. Тези фондове са част от стратегията на компанията за развитие на София като европейски фондов център и ще следват движението на основните индекси за акции на борсите в Гърция, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония.
Коментари: 0