4 нови борсови фонда се търгуват от днес на БФБ

Номиналната стойност на един дял от фондовете е €1

4 нови борсови фонда се търгуват от днес на БФБ
864 ~ 2 мин. четене
Четири нови борсови фонда ще се търгуват от днес на Българската фондова борса (БФБ). Те са от семейството на "Експат Асет Мениджмънт" и ще позволят на инвеститорите да инвестират по-лесно и удобно в акции на компании в Словакия, Словения, Унгария и Хърватия.

Фондовете са: Expat Slovakia SAX UCITS ETF (борсов код: SK9A), Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (борсов код: SLQX), Expat Hungary BUX UCITS ETF (борсов код: HUBE)  и Expat Croatia CROBEX UCITS ETF (борсов код: ECDC). Те се търгуват в Сегмент борсово търгувани продукти на Основния пазар BSE на БФБ-София. 

„С новите фондове Борсата стана единствената платформа в региона, предлагаща пряка възможност за следване на представянето на толкова пазари от Централна и Източна Европа. Убедени сме, че това ще даде допълнителен тласък в ликвидността на капиталовия ни пазар.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София по време на официалната церемония днес. 

Номиналната стойност на един дял от фондовете е 1 евро. Дяловете са безналични, поименни, свободно прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисиите е инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението в процент между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е равностойността на 2 500 лв. в евро. 

Преди повече от година и половина стартира търговията с първия идексен борсово търгуван фонд, този който следва SOFIX. В средата на януари започна търговията с други 4 индексни борсово търгувани фонда на БФБ-София, които следват индексите на борсите в Гърция, Румъния, Полша и Чехия. Така заедно с новите 4, броят на индексните борсово търгувани фондове на БФБ-София става 9. Предстои листването на последните два фонда, следващи основните индекси на Македонската и Белградската борса.
Подкрепи Economic.bg