4 нови борсови фонда се търгуват от днес на БФБ

Номиналната стойност на един дял от фондовете е €1

4 нови борсови фонда се търгуват от днес на БФБ
Четири нови борсови фонда ще се търгуват от днес на Българската фондова борса (БФБ). Те са от семейството на "Експат Асет Мениджмънт" и ще позволят на инвеститорите да инвестират по-лесно и удобно в акции на компании в Словакия, Словения, Унгария и Хърватия.

Фондовете са: Expat Slovakia SAX UCITS ETF (борсов код: SK9A), Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (борсов код: SLQX), Expat Hungary BUX UCITS ETF (борсов код: HUBE)  и Expat Croatia CROBEX UCITS ETF (борсов код: ECDC). Те се търгуват в Сегмент борсово търгувани продукти на Основния пазар BSE на БФБ-София. 

„С новите фондове Борсата стана единствената платформа в региона, предлагаща пряка възможност за следване на представянето на толкова пазари от Централна и Източна Европа. Убедени сме, че това ще даде допълнителен тласък в ликвидността на капиталовия ни пазар.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София по време на официалната церемония днес. 

Номиналната стойност на един дял от фондовете е 1 евро. Дяловете са безналични, поименни, свободно прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисиите е инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението в процент между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е равностойността на 2 500 лв. в евро. 

Преди повече от година и половина стартира търговията с първия идексен борсово търгуван фонд, този който следва SOFIX. В средата на януари започна търговията с други 4 индексни борсово търгувани фонда на БФБ-София, които следват индексите на борсите в Гърция, Румъния, Полша и Чехия. Така заедно с новите 4, броят на индексните борсово търгувани фондове на БФБ-София става 9. Предстои листването на последните два фонда, следващи основните индекси на Македонската и Белградската борса.
Коментари: 0