КФН стопира създаването на четирите борсови фонда на „Експат“

Новите инструменти трябваше да следват движението на основните индекси за акции на борсите в Гърция, Румъния, Чехия и Полша

КФН стопира създаването на четирите борсови фонда на „Експат“
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Комисията за финансов надзор (КФН) стопира процедурата за издаване на разрешение на управляващото дружество “Експат Асет Мениджмънт” да организира и управлява още четири борсово търгувани фонда. На своето заседание в сряда регулаторът спря образуваното със заявление производство.

„Експат“ има желание да регистрира четири нови инструмента, които да следват движението на основните индекси за акции на борсите в Гърция, Румъния, Чехия и Полша. Към този момент дружеството управлява борсово търгуван фонд, който следи движението на акциите на компаниите в Sofix.

Тези конкретни пазари бяха избрани от „Експат“ след анализ на техните борси и индекси като най-подходящи за създаване на борсово търгувани фондове, съобразени с изискванията на UCITS директивата на ЕС.

Четирите фонда трябваше да бъдат регистрирани за търговия на Българската фондова борса (БФБ), а на следващ етап и на чужди пазари.

Имената на четирите фонда                              Индекс, който
                                                                                            следват


EXPAT GREECE ASE UCITS ETF                                ASE на Athens Stock Exchange
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF                     BET-BK на Bucharest Stock Exchange
EXPAT CZECH PX UCITS ETF                                     PX на Prague Stock Exchange
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF                         WIG20 на Warsaw Stock Exchange

Коментари: 0