Енергийната камара не иска министерски оставки заради Председателството

Националната Енергийна камара излезе с официална позиция в подкрепа на усилията на правителството в сектор енергетика

Енергийната камара не иска министерски оставки заради Председателството

Националната Енергийна камара в своя официална позиция заяви, че по време на българското председателство не очаква искания за оставки и дестабилизация. Според представителите са нужни последователни усилия за защита интересите на българската енергетика в дискусиите по Четвъртия енергиен пакет.

Те добавят, че подкрепят усилията на правителството за модернизация и пълна либерализация на електроенергийния пазар. „Вярваме, че спорните въпроси следва да бъдат обсъждани отговорно, аргументирано и при равнопоставеност на всички участници в процеса“, пише в изявлението.

Повод за съобщението на камарата е поисканата вчера оставка на енергийния министър Теменужка Петкова от трите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ и БСК. Днес стана ясно, че към искането им се е присъединила и четвъртата БТПП. Като причина за недоволството на организациите се посочва неспособността на енергийния министър да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, най-вече, заради изоставените реформи. Това е записано в становище до медиите, представляващи над 80% от българският бизнес.

От Енергийната камара казват, че проблемите на енергийния сектор са им добре известни и нееднократно са заявявали позиции и са правили конкретни предложения за подобряване на инвестиционната среда, прозрачността, либерализацията на пазара и в подкрепа на финансовата стабилност на отрасъла.

Националната Енергийна камара обединява работoдателите - частни инвеститори в енергетиката и представлява над 50% от инсталираните мощности и над 70% от заетите в частния сектор енергетика в страната, пишат от камарата. „Реализираните от нас инвестиции надхвърлят 11 млрд. лв. и се равняват на 60% от всички преки чуждестранни инвестиции за периода 2010 г. – 2016 г.“

Техни членове са представители на всички сегменти на електроенергийния сектор – производство, търговия, разпределение и снабдяване, като произвеждат енергия чрез конвенционални и възобновяеми източници.

Членове на камарата са:

Асоциация „Хидроенергия“, Българска Ветроенергийна Асоциация, Българска фотоволтаична асоциация (БФА), ЕВН България ЕАД, ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток I ЕООД, „Енерго-Про Варна“ ЕООД, КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, ЧЕЗ България ЕАД. Две от присъстващите дружества ЧЕЗ и ЕВН обаче са членове и на КРИБ, която има друга позиция по създалата се ситуация в сектор енергетика. 

Коментари: 0