Енергийното министерство пусна конкурс за директор на БЕХ

Процедурата стартира близо шест месеца след подадената оставка от Жаклен Коен

Енергийното министерство пусна конкурс за директор на БЕХ

Снимка: Красимир Свраков

1404 ~ 1 мин. четене

Министерството на енергетиката стартира конкурсни процедури за избор на членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Процедурата стартира близо шест месеца, след като Жаклен Коен подаде молба за напускане „по лични причини“.

Конкурсите за ръководители на държавните дружества станаха задължителни с приемането на промените в Закона за публичните предприятия под натиска на Европейската комисия. Първоначално те трябваше да започнат да действат от октомври 2020 г., но от ГЕРБ решиха да отложат задействането им до февруари, без да има основателна причина.

Сред изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия са кандидатите да имат висше образование, най-малко пет години професионален опит, да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не се разрешава кандидатстването на лица, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Конкурсите ще се проведат в три етапа – проверка на допустимостта на кандидатите, представяне на писмена концепция за развитие на фирмата и устно интервю с допуснатите кандидати.

С конкурсните процедури ще бъдат определени петима членове на Съвета на директорите на БЕХ – трима представители на държавата и двама независими, както и трима членове на Управителния съвет на ДП „Радиоактивни отпадъци“ – двама представители на държавата и един независим.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg