„Енергоремонт“ подписа договори за ремонт и модернизация с „Лукойл“ за 88 млн. лв.

Ще бъде изградена нова пещ и котел-утилизатор за 36 млн. лв.

„Енергоремонт“ подписа договори за ремонт и модернизация с „Лукойл“ за 88 млн. лв.
Специализирана в ремонта, модернизацията и изграждане на енергийни мощности и съоръжения „Енергоремонт Холдинг” АД (EРХ) подписа два договора за ремонт с „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на обща стойност 88 млн. лв.

През следващите 18 месеца ЕРХ  ще извърши „Проектиране, доставка и строителство на строителство на нова пещ П-101 и котел-утилизатор в инсталация АД-4, производство АВД” на стойност 36 млн. лв. без ДДС. Ще бъде осъществена и „Реконструкция, ремонт на съществуващата тръбопроводна инфраструктура и оборудване”, които ще обезпечат по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1,2,3 на пристанищен терминал ”Росенец”. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

През последните години „Енергоремонт Холдинг” АД  навлезе в нови области с изпълнение на проекти в нефтено-газовата индустрия, ликвидиране на последиците от въгледобива, изграждане  на екосъоръжения в енергетиката, енергийната ефективност. В началото на 2017 г. той е пред приключване  на преговори за реализация и на още един голям проект, както и е пред подписване  на още един нов контракт.
       
Стратегическото партньорство на ЕРХ и „Лукойл Нефтохим Бургас” продължава след успешно изпълнение през 2016 г. на  втория етап от модернизацията на резервоарен парк на пристанище „Росенец” и създадените много добри отношения между двете компании на руския пазар. През последните две години холдингът се насочи към разширяване на пазарното си присъствие в Югоизточна Европа, Близкия Изток и Африка с откриване на представителства и създаване на дъщерни дружества и компании с местни партньори.

Придобиването на „Електроимпекс”АД му позволи  да утвърди международните си пазарни позиции. През 2016 година холдингът регистрира свои дружества в Москва и Абу Даби и  стъпи на пазара в ОАЕ, един от най-динамично развиващите се в света.

„Подписаните нови договори показват, че „Енергоремонт Холдинг” се развива стабилно и успешно. Те  ще ни дадат възможност да работим спокойно през следващите 24 месеца. Възложените дейности са трудни и сложни за изпълнение, но ние отново ще подходим изключително отговорно, за да  приключим успешно проектите“, коментира председателят на Управителния съвет на „Енергоремонт Холдинг” Иван Личев.

През миналата година ЕРХ започна реализацията на няколко значими проекта на българския пазар,сред които са рехабилитация на подстанция”Карбонат”,собственост на Електроенергиен системен оператор, възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Ямбол, Карнобат и Бургас и др.
Коментари: 0